(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 81. Přihlášeno 119 poslanců. Pro návrh 104, proti 2. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Čtvrtý bod - je to pozměňovací návrh pod písmenem A2. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 82. Přihlášeno 119 poslanců, pro návrh 86, proti 16. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Číslo 5. Je to pozměňovací návrh pod písmenem A3. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 83. Přihlášeno 119 poslanců, pro návrh 100, proti 2. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Teď máme na stole bod číslo 6 a je to pozměňovací návrh pod písmeny B41 a B42. Mé stanovisko neutrální. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Zahajuji hlasování. Kdo je, prosím, pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 84. Přihlášeno 119 poslanců, pro návrh 29, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Máme poslední bod jednotlivých pozměňovacích návrhů, a jelikož nebyl prohlasován bod číslo 6, můžeme hlasovat o bodu číslo 7. Je to pod písmeny C1 a C2. A tady je souhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 85. Přihlášeno 119 poslanců, pro návrh 51, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Mám pocit, že jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Ano. Děkuji. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o povinném značení lihu, podle sněmovního tisku 939, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji tedy hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 86. Přihlášeno 119 poslanců, pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím uzavírám bod 16.

 

Přecházíme k bodu číslo

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
/sněmovní tisk 940/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Radim Vysloužil. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 940/2.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se v tuto chvíli nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova. Nejsou závěrečná slova.

Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Děkuji za slovo. K sněmovnímu tisku 940 ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí, proto můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

První bod bude usnesení rozpočtového výboru pod písmeny A1 a A2. Druhý bod bude pod písmenem B1 - pozměňovací návrh kolegy Michalíka. A třetí bod budou návrhy kolegy Skopala pod pozměňovacími návrhy C1, C2 a C3.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Navrhujete tedy tři hlasování o pozměňovacích návrzích. Ptám se, zda má někdo námitky proti tomuto jednoduchému postupu. Není třeba o něm dál hlasovat. Je velmi jednoduchý. Prosím tedy o stanovisko k prvnímu návrhu rozpočtového výboru. Prosím.

 

Poslanec Radim Vysloužil: K bodu číslo 1 mé stanovisko je neutrální. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 87. Přihlášeno 118 poslanců, pro návrh 10, proti 69. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Druhý bod. Pod písmenem B1 pozměňovací návrh kolegy Michalíka. Můj názor nesouhlasný. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 88. Přihlášeno 120 poslanců. Pro návrh 28, proti 74. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Pod třetím bodem jsou pozměňovací návrhy kolegy Skopala pod písmeny C1, C2 a C3. Stanovisko souhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 89. Přihlášeno 120 poslanců, pro návrh 78, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Vyčerpali jsme tím veškeré pozměňovací návrhy. Pan zpravodaj to potvrzuje.

 

Přednesu tedy návrh závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu, podle sněmovního tisku 940, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Prosím o stanoviska, pánové. (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Souhlas.) Děkuji pěkně.

 Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 90. Přihlášeno 120 poslanců, pro návrh 107, proti žádný. Návrh byl přijat. A já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Uzavírám bod 17.

 

Přecházíme k bodu číslo

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 941/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP