(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobré odpoledne vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych zahájil odpolední část jednání naší schůze.

Dovolte mi před zahájením přečíst dvě omluvy, které mi byly doručeny. První je omluva pana ministra životního prostředí Tomáše Podivínského z odpoledního jednání. Druhou omluvou je omluva paní poslankyně Kristýny Kočí na odpolední jednání ze zdravotních důvodů.

Připomínám, že se nacházíme v projednávání bodu s pořadovým číslem 8, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku atd. Nacházíme se ve stadiu přerušené rozpravy.

Pan ministr kultury a pan zpravodaj jsou na svých místech. Do rozpravy byl před přerušením přihlášen pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Chalupa: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi říci několik slov jako člověku, který pracoval jako novinář, dlouhá léta působil na radnici a teď tady v Poslanecké sněmovně.

Víte, já již na vládě i tady patřím k těm, kteří se domnívají, že tato norma, tak jak je navrhována, je nejen normou zbytečnou, ale také nesmyslnou.

Já nemám vůbec žádnou pochybnost a nikdo z vás jistě také ne, že existuje tisíc a jedna obcí, ve které jsou vydávány časopisy, jejichž vedení, starostové, napříč politickým spektrem, to je jedno z jaké politické strany, se snaží tuto informaci využít a zneužít proto, aby pokud možno na každé straně dvakrát či třikrát byli vyfoceni, tu s dětmi, tu s babičkou, tu dohromady anebo aspoň každý nějak jinak, ale často. Za dobu svého starostenského působení jsem velmi se zájmem sledoval to, jak kteří starostové takto postupovali a jak zajímavý obraz to mělo ve volebních výsledcích. A stejně jako vy bych mohl uvádět příklady radnic v Praze i mimo Prahu, kde čím - a jeden příklad je podle mého názoru trefný - větší starosta na jedné velké městské části, sousední s tou mou vlastní, byl focen ve velkoformátových fotografiích ve svém pozlaceném časopise za mnoho milionů, a jak dopadl.

Zkrátka podle mého názoru, to, čeho se já velmi obávám, je, že tato norma vzniká jako představa politické ingerence do odborné záležitosti. Já vám tedy garantuji, že jestli tedy něčemu nemáme bránit, tak je to, aby ty noviny dělali novináři, a ne politici, aby nebyly místem, kde se bude předhánět v autorských textech čtyřicet zastupitelů, co si myslí o tom, kde který strom či chodník má být opraven či vykopán, protože to je nesmysl.

Obecní noviny přece vznikly proto, aby byly obecním zpravodajem. Dobré obecní noviny nejsou o tom, kde se fotí pan starosta. Dobré obecní noviny jsou od toho, aby na rozdíl od nezávislého tisku přinesly informaci o tom, kde bude jaký kontejner, která ulice se uzavírá a že příští týden nepoteče voda. Od toho jsou obecní noviny. A jestli chceme něco regulovat, tak se bavme o tom, jestli tohle nemá být směr, který říká, že jenom toto má být financováno z veřejných prostředků obce. Když už se má tedy ingerovat do svobodného nažívání obcí, pak nechť je to tohle a řekne se, že všechno ostatní ať si laskavě pan starosta a opozice platí ze svého nebo v místních privátních novinách nebo jakýmkoliv jiným způsobem.

Já vám garantuji, že jediným efektem téhle věci bude, že na již ustavených redakčních radách obecních časopisů se povedou absurdní debaty na téma, co to je poměrné zastoupení. Jestli to znamená, tak jako v případě mé obce, kde jsem zastupitelem, že 45 zastupitelů znamená 45 tis. znaků pro 45 dohromady, což garantuji, je asi osmkrát více, než je velikost těch novin, a na žádný kontejner se tam už nikdy nedostane. Anebo jestli to znamená, že to bude tak, že to bude podle poměru politických stran, ale pak opozice bude vždycky říkat, ať budeme v opozici my, či někdo jiný, to je jedno, že oni mají ten menší prostor. No ale opozice má vždycky menší prostor než koalice, jinak by nebyla opozicí.

Takže z tohoto pohledu se já osobně opravdu domnívám, že tady vytváříme, a ten návrh je normou, která zasahuje do odborného pole zcela neodborným zásahem, která je politické wishful thinking, které vůbec nemá co společného s tím, co se reálně v té obci děje, na volební výsledek ten či onen to stejně nemá vliv, ti voliči nejsou, promiňte mi, hlupáci ani pitomci, aby se nechali ovlivnit tím, že starosta se nechá vyfotit dvakrát. Podívejte se na volební výsledky, zejména tam, kde byli starostové, kteří na to byli mimořádně hákliví a mimořádně dbali na to, aby se fotili na každé stránce. Jak dopadli, včetně těch z mé vlastní politické strany, víme.

Tedy mé doporučení je: Prosím vás, nedávejme další zbytečné normy a regulace někam, kde to funguje. A pokud, tak dejme nařízení, že obecní zpravodaje mají být jenom od toho, aby se napsalo, kde je uzavřena ulice, kdy se uklízí a kdy bude svoz komunálního odpadu, případně kdy nepoteče voda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan ministr kultury Balvín. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Jiří Balvín Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já, neznalý tady toho běhu, měl jsem se asi přihlásit jako první, abych vlastně připomněl, co je cílem novely tiskového zákona, to znamená, že to je zajištění plurality názorů jednotlivých členů zastupitelstva příslušného územního samosprávného celku v radničních periodikách. Za tímto účelem se zcela nově vymezuje pojem periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavateli se pak v zájmu zprostředkování objektivních a vyvážených informací o územním samosprávném celku stanoví povinnost poskytnout přiměřený prostor pro příspěvky všech členů zastupitelstva daného územního samosprávného celku. Tím dochází jednak k posílení právní pozice a posílení objektivní informovanosti občanů územních samosprávných celků.

Pro případ nedodržení této povinnosti ze strany vydavatele se pak zakotvuje institut doplňující informace, obdobně ke stávajícímu právu na odpověď, jejímž prostřednictvím se zajišťuje právo člena zastupitelstva na dodatečné uveřejnění požadovaného sdělení. Obdobně právo na odpověď či dodatečné sdělení pak navrhovaná právní úprava předpokládá možnost přezkumu uplatněného požadavku soudní cestou.

Projednávání tohoto zákona, jak víte dobře, bylo několikrát odloženo, protože byla zpravodajem tohoto tisku navržena změna účinnosti, tou délkou toho projednávání, což je odůvodněná změna.***
Přihlásit/registrovat se do ISP