(12.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Drobil: Dále budeme hlasovat o pozměňujících návrzích uvedených ve sněmovním tisku 1004/2 pod písmeny F1 a F2.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Stanovisko ministra: Nesouhlas.). Pane zpravodaji? (Stanovisko zpravodaje: Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 30. Přihlášeno je 152, pro hlasovalo 60. Proti 78. Výsledek je, že to je zamítnuto.

 

Ale pan poslanec Svoboda chce zkontrolovat průběh hlasování. Probíhá investigace. Pan poslanec Hašek. Prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Já se omlouvám, pane místopředsedo. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněla námitka pana poslance Haška. Budeme o ní hlasovat. Takže budeme neprodleně hlasovat o námitce pana poslance Haška.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout námitku pana poslance Haška, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 31. 152 přihlášených. Pro 141, proti 3. Takže námitka byla přijata.

 

Mám tady návrh, abych vás odhlásil, a požádal bych pana zpravodaje... Přihlaste se. Já jenom požádám pana zpravodaje, aby nám ještě jednou řekl, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Pavel Drobil: Takže budeme opakovaně hlasovat o pozměňujících návrzích, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1004/2 pod písmeny F1 a F2.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže je to to F1 a F2. A jenom aby to tedy bylo jasné, tak já ještě jednou požádám pana ministra o stanovisko. (Ministr: Nesouhlas. Stanovisko zpravodaje: Nesouhlas.) A znovu tedy hlasujeme F1 a F2.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 32. Přihlášeno je 147. Pro hlasovalo 67, proti 78. Bylo to tedy zamítnuto a můžeme pokračovat dál.

 

Poslanec Pavel Drobil: Takže budeme, dámy a pánové, hlasovat o pozměňujících návrzích, které jsou ve sněmovním tisku 1004/2 uvedeny pod písmeny F3 a F4.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, F3 a F4? (Ministr: Nesouhlas. Zpravodaj: Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 33. Přihlášeno je 150. Pro hlasovalo 68, proti 80. Takže to bylo zamítnuto a můžeme dále.

 

Poslanec Pavel Drobil: Nyní budeme hlasovat o pozměňujících návrzích, které jsou v tisku 1004/2 uvedeny pod písmeny A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A13, A14, s tím, že body A6, A11 a A12 jsou nehlasovatelné vzhledem k tomu, že jsme přijali, schválili pozměňující návrhy pod písmeny B6, B7, B9.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pane ministře? (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Souhlas).

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 34. Přihlášeno je 150. Pro hlasovalo 84, proti hlasovalo 35. Výsledek je, že to bylo přijato. Tak. A můžeme pokračovat dál.

 

Poslanec Pavel Drobil: Dále budeme hlasovat o pozměňujících návrzích, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1004/2, a to pod písmeny A, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43 a A44.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Souhlas.) Pane zpravodaji? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 35. Přihlášeno je do něho 151 poslanců. Pro hlasovalo 108, proti 34. Takže to bylo přijato a můžeme další bod.

 

Poslanec Pavel Drobil: A nyní budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, které jsou uvedeny, které máte na závěr sněmovního tisku 1004/2, čili to není ta legislativně technická úprava, kterou jsem načetl ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to, zřejmě, předpokládám, podpoříte oba, legislativně-technické. Takže to je jasné, stanovisko ministra a zpravodaje.

 

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro podporu legislativně technických úprav, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 36. Přihlášeno je 151. Pro hlasovalo 143, proti 1. Takže ty legislativně technické byly přijaty.

 

Pane zpravodaji, pokud to mám tedy tady správně, tak v této chvíli jsme před...

 

Poslanec Pavel Drobil: Ne, ještě budeme schvalovat jednu legislativně technickou úpravu, která není ve sněmovním tisku 1004/2, ale která byla načtena teď ve třetím čtení. Tu jsem načítal já. Mám ji znovu zopakovat? Asi ne.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že není třeba. A myslím si, že i ministr i zpravodaj s tím souhlasí. Takže budeme ještě tuhle legislativně technickou zvlášť... Prosím, pane zpravodaji? Ne, vy už hlasujete. Je to tak? (Ano.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 37. Přihlášeno 151. Pro hlasovalo 149, proti 1. Takže to bylo přijato.

 

To znamená, že teď už snad opravdu můžeme hlasovat zákon jako celek. Takže prosím vás, máme před sebou hlasování. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, podle tisku 1004, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Snad mohu říci, že stanovisko ministra i zpravodaje je evidentně kladné k tomuto. Takže tento text budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 38. Přihlášeno je 151. Pro hlasovalo 80, proti 68. Takže výsledek je, že s tímto návrhem zákona byl vysloven souhlas ve sněmovně. Můžeme ukončit projednávání tohoto třetího čtení.

 

Máme tu další třetí čtení. Je to bod číslo

 

7.
Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
/sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení

Prosím, aby místo zaujali místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer a poslanec Radim Jirout jako reprezentant rozpočtového výboru. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 1003/2.

Otevírám rozpravu ve třetí čtení, do které, dívám se na přihlášky, mám tady přihlášku pana poslance Michala Doktora. Pan poslanec Michal Doktor je přihlášený do obecné rozpravy ve třetím čtení k tomuto tisku.

Já poprosím, je tady trošku rušno, tak počkejte chvilku, protože tu zavládlo určité... Tak, prosím, někteří... Snad už je tady klidněji, prosím o klid.

Pane poslanče, vy můžete začít. Klid!***
Přihlásit/registrovat se do ISP