Sněmovní tisk 931
Vl.n.z. o zvláštních řízeních soudních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 931/0 dne 5. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Suchá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1574).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 931/3, který byl rozeslán 12. 6. 2013 v 17:14.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 70, usnesení č. 1747).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 8. 2013.
  Zákon Senátem schválen 12. 9. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 27. 9. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 112 pod číslem 292/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7171Helena Langšádlová05231-05181.doc (34 KB) / PDF (88 KB, 2 strany) 11. 6. 2013 v 18:36:38
7182Marek Benda05237-05186.doc (25 KB) / PDF (54 KB, 1 strana) 12. 6. 2013 v 08:56:00
7187Lenka Andrýsová05242-05194.doc (19 KB) / PDF (51 KB, 1 strana) 12. 6. 2013 v 09:50:37
7189Ivana Weberová05244-05193.doc (37 KB) / PDF (70 KB, 3 strany) 12. 6. 2013 v 09:46:33


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád občanský soudní, Soudnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: harmonizované právo, občanskoprávní řízení, přibližování legislativy, soudní řízení, soukromé právo, zvláštní soudISP (příhlásit)