(14.40 hodin)
(pokračuje Balvín)

Nemohu však za předkladatele souhlasit se zakotvením kompetence Ministerstva kultury udělovat sankce vydavatelům periodického tisku územních samosprávných celků. Tento návrh zasahuje do logiky zákona, balancuje na hraně ústavních principů. Je třeba si uvědomit, že návrh by umožňoval státní správě zasahovat do obsahu periodického tisku a současně do výkonu samosprávy.

Ministerstvo kultury zkonzultovalo tento pozměňovací návrh se zástupci místní samosprávy, Svazem měst a obcí a sdružení místní samosprávy s případným zavedením sankcí za neuveřejnění sdělení nesouhlasí, přestože návrh jako takový podporují.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Paní kolegyně Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že ty emoce trošičku zchladil oběd, takže se mi ani nechce reagovat na některé demagogické připomínky, které zde zazněly před pauzou na oběd. Je to právě jedna z věcí, po které se mi určitě stýskat nebude. Ale k tomu, co tady řekl můj předřečník, bych ráda podotkla pár věcí.

Za prvé ten návrh je vládní návrh, což je dobře, že zde vystoupil pan ministr a připomněl to. A je to vládní návrh s velmi nízkým číslem tisku - 603, to znamená, že tady skutečně ležel velmi dlouho. Vláda ho schválila. Vím - a to jsme viděli včera v přímém přenosu -, že už žádná stojednička není. Já se osobně velmi těším na bod, který byl včera jako bod číslo dvě, až nás paní předsedkyně Poslanecké sněmovny bude informovat o tom, jak to s tou stojedničkou je. Ale každopádně byl to vládní návrh. Očekávala bych, že to je návrh, který měl projít Poslaneckou sněmovnou. Bylo mu tady účelově bráněno.

Nemyslím si, že by to bylo přesně tak, jak tady hovořil můj předřečník. Ono to není zasahování do nějaké odbornosti. Skutečně ta radniční periodika jsou vydávaná často jako předvolební téměř letáky. Problém je ten, že v komunální politice zdaleka nejsou občané tak dobře informováni o komunální politice jako politice celostátní. Ono na tu celostátní politiku je přece jenom víc vidět. My jsme tady takové akvárium, taková zoologická zahrada, máme tady novináře, kteří nás sledují. A přece jenom je to trošičku víc pod září reflektorů. Na té komunální politice se leckdy dějí nepříliš pěkné věci a moc se to občané nedovídají.

Takže já si myslím, že tahle ta norma je norma, která jistě není revoluční, jistě není superprotikorupční, to rozhodně ne, ale je to norma, která by mohla poskytnout opravdu prostor, která je nějakou zárukou plurality názorů. A když je vydávaná za obecní peníze a za peníze všech občanů, tak já si troufám říct, že ne všichni občané volí tu koalici, která potom je u moci. Volili si i ty lidi, kteří tam byli v opozici. Takže ten přiměřený prostor, jak jsem tady o něm hovořila, a nějaký můj předřečník, jehož jméno ani neznám, řekl, že tisíc znaků je půlka stránky - ano, 1800 znaků je skutečně A4 normostrana. Nicméně je to něco úplně jiného v tom tištěném periodiku, kde obvykle ten počet znaků je mnohem vyšší. Záleží na počtu, na fontu těch písmen a na fotografiích.

Zkrátka si myslím, že pravděpodobně hovořit o tom dlouze nemá smysl. Rozhodne se hlasováním a to je asi to jediné, co můžeme udělat. Jinak jak říkám, ta norma mi připomíná mi bývalé vládní poslance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. K faktické poznámce se hlásí pan kolega Stanjura. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já už nebudu argumentovat, ale slyšel jsem tady úřednické stanovisko úřadu Ministerstva kultury. Mne by zajímalo - nikde jsem se nedopátral, za kterého ministra kultury vlastně ten návrh vznikl. V podstatě se k tomu nikdo nehlásil. Á, pan kolega Besser, tak se omlouvám. (Odmítá.) Jo takhle, já myslel, že se hlásí k tomu autorství nebo za něho to bylo.

Ale slyšeli jste nového ministra, který říká: "My jsme proti těm sankcím." A je to k smíchu. My tady něco předepíšeme a žádná sankce není. No co se stane? No tak budete mít právo, každý zastupitel, já jako opoziční zastupitel budu mít právo tam něco publikovat. Teď tam něco pošlu, redakční rada, jak se mi už stalo několikrát v tomto volebním období, mi odpoví, že to nezapadá do koncepce jejich čísla, no a nic se neděje. Tak jsme si museli najít něco jiného, v době internetu jinou cestu. Nejsou tam žádné sankce. Takže víte, když jste hrozně pro, tak mi odpovězte, co se stane, když ta zlá radniční koalice, ti, kteří tam mají svoje fotky, nebudou chtít dávat fotky svých opozičních kolegů. Jak se domůžete svých práv? Nijak.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Další faktická poznámka, kolega Besser.

 

Poslanec Jiří Besser: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážení kolegové, to nízké číslo 603 tam je proto, že ministr kultury, v té době já, Jiří Besser, s takovýmto zákonem zkrátka se nemůžu ztotožnit. Ve všech městech totiž není taková válka jako tady v této Sněmovně. Je plno měst, kde jsou lidé schopni se domluvit. Je dobré - já vím, že tady to možná bude znít směšně -, když koalice se umí bavit s opozicí. V těch městech je to mnohem snazší a já jsem byl velmi překvapen, když jsem se později dověděl například od kolegyně Klasnové, jaké problémy měli, aby mohly být sděleny názory zastupitelů v jejich obci nebo v jejich pražském obvodě v radničním listě.

Ale nemyslím si, že samosprávy jako takové nemají dostatek vlastních nástrojů na to, aby svá radniční periodika nebo tzv. radniční listy si řídily samy a samy si řekly, co tam bude, jak tam bude. Čili proto to nízké číslo. A zkrátka já jsem takovýto zákon nikdy nechtěl a také ho nepodpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další faktická poznámka pan kolega Vít Bárta. Prosím. (Střídavě k řečništi přistupuje a odstupuje - gesto.) Prosím. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom faktická poznámka. Mne fascinuje, že si ODS ještě neuvědomuje, že tento zákon, proti kterému má ambici nyní hlasovat a proti kterému tak vystupuje, je naopak institut, který pravděpodobně její členové v následujících letech budou intenzivně potřebovat, protože těch několik málo řádek, to drobné právo té opozice, to je tak to maximum, proti kterému, chápu, že dodnes měla možnost ODS válcovat. Ale považuji za neuvěřitelné, že to stále pánům poslancům z ODS nedoklaplo, že už ta situace je jiná, než byla ještě před pár měsíci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Pavel Bém. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Bém: Děkuji, pane předsedající. I já patřím mezi nechápající. Dovolím si navrhnout následující algoritmus: x se rovná čtvrtá odmocnina z a na třetí plus y lomeno zet, to celé děleno dvěma. Toto je vzorec, kde x je počet znaků v daném periodiku na jednoho zastupitele.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? To je faktická poznámka, paní kolegyně?

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Ano. Já si to musím ještě užít těch pár dní, možná jedna z posledních schůzí. Tak já jenom na nechápajícího předřečníka - to je prostor potom pro opozici, takže pro opoziční klub. To ne že by psal každý jeden zastupitel. A já vím, že není tak nechápavý.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Tak. Tak to byly faktické poznámky. Hlásí se ještě někdo do rozpravy z místa? Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Pane ministře, pane zpravodaji, přejete si závěrečná slova? Ne.

Takže poprosím pana zpravodaje pana kolegu Bezecného, aby přistoupil k řečništi a oznámil nám postup při hlasování. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, byly vám doručeny v tisku 603/2 pozměňovací návrhy k tomuto vládnímu návrhu zákona. Jsou celkem tři, najdete je pod písmeny A, B a C.

Pozměňovací návrh obsažený pod písmenem A je nehlasovatelný. Jedná se o posunutí účinnosti, ovšem na 1. ledna 2013, to znamená na dobu už uplynulou.

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem B, to je návrh můj, který posouvá účinnost na první den kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, a o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana poslance Igora Svojáka, který se týká sankcí za nedodržení. Poté budeme hlasovat o zákonu jako o celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP