Sněmovní tisk 1058
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1058/0 dne 29. 5. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1759).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 4 dny.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1058/2, který byl rozeslán 13. 8. 2013 v 16:23.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 159, usnesení č. 1764).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 172, dokument 172/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 9. 2013 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 172/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 9. 2013 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 172/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 9. 2013 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 321).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 4. 10. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 118 pod číslem 313/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7901Lenka Kohoutová05417-05631.doc (10 KB) / PDF (42 KB, 1 strana)
05417-05632.doc (62 KB) / PDF (104 KB, 8 stran)
 13. 8. 2013 v 07:40:59
7904Lenka Kohoutová05420-05637.doc (10 KB) / PDF (42 KB, 1 strana)
05420-05638.doc (63 KB) / PDF (104 KB, 8 stran)
 13. 8. 2013 v 09:15:46
7906Kateřina Klasnová05422-05639.doc (32 KB) / PDF (70 KB, 3 strany) 13. 8. 2013 v 10:52:10
7907Kateřina Klasnová05423-05640.doc (19 KB) / PDF (29 KB, 1 strana) 13. 8. 2013 v 10:52:59
7908Kateřina Klasnová05424-05641.doc (19 KB) / PDF (39 KB, 1 strana) 13. 8. 2013 v 11:19:27


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Mzdy, odměna za práci, Politika sociální, Zabezpečení sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: mentálně postižený člověk, péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, prostředky zdravotnické techniky, tělesně postižený člověk, zdravotně postižený člověk, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)