(16.20 hodin)
(pokračuje Braný)

Tím nechci říct, že tam není nic dobrého, které posouvá tento zákon o značení lihu někam, ale je toho strašně málo na to, co se událo, na to, co vláda slíbila, a na to, co jsme se snažili s tím my udělat v těch dvou čteních.

Já nebudu hovořit o tom, co jsem navrhoval jak v prvním, tak i v druhém čtení. Kdo chce, může se s tím seznámit. Chci věřit, že příští vlády, ať už to budou jakékoliv, zejména po mimořádných volbách se pustí s větší odvahou a vervou do komodity této, tzn. značení lihu, abychom na trhu vyřešili všechny ty nešvary, které jsou. A je to jak značení, tak i nabytí účinnosti jednotlivých věcí, tak zejména omezení toho balení, že už se udělalo hodně, taky stanovení, v jakých obalech se bude alkohol prodávat, ale zejména jak se bude věc kolem alkoholu celá bilancovat, tzn. jak se budou vykazovat všechny pohyby kolem alkoholu, zejména potom do maloobchodní sítě. A v tom je řada rezerv. Už jsem řekl, hovořil jsem o tom v prvním čtení.

Takže i s vědomím těchto nedostatků se budeme i my potom snažit aktivně klub KSČM do tohoto zapojit. A není to zákon, který by byl pro nějakou lidovou tvořivost. Některé pozměňovací návrhy se do té sféry docela pouštějí. Ale je to zákon, který by měl mít mnohem větší váhu a zejména větší návaznost na zákon, který nás čeká poté, to je živnostenská oprávnění. A tam v podstatě, kde jsme tady věci nedořešili, tak živnostenské oprávnění jenom to bude verifikovat tzv. vázanou nebo licencovanou živností. A těch živností bude 1 900 000. Nechci tu rozebírat ani předbíhat, možná asi o tom ještě někdo bude hovořit, já už ne v tom dalším materiálu kolem živnostenských oprávnění. Ale v té diskusi, kterou jsem měl také v minulém období, v těch čteních druhém a prvním, tak mi tehdejší pan ministr Kuba řekl, že to je věc politického náhledu, omezování a neomezování. Ale to přece není levopravý pohled, ale podívejme se na anglické normy, podívejme se na normy ať v Jihoafrické republice a kdekoliv jinde ve světě, tak to není vůbec otázka levého nebo pravého pohledu na volný pohyb trhu, ale je to velmi přesně sledovaná komodita. A setkáte se v našich supermarketech a někteří z vás určitě jste bombardováni tím, že se objevují různé výrobky, které jsou bez označení, protože jsou mezery ještě v našich zákonech, které to umožňují, tzv. poloprodukty a další. A běžně spotřebitel se diví, že tady je třeba kolek, jinde kolek třeba není a popřípadě nechci vůbec hovořit o komoditě tiché víno.

Takže suma sumárum snaha byla, ale výsledek nic moc. A moc asi jsme nepotěšili ty, kteří se zaobírají v této branži. Některé jsme možná pobavili a říkají: tak nám zase udělají zákon, který není nic proti ničemu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova jak pana navrhovatele, tak pana zpravodaje. Pak zde mám ještě pana zpravodaje Lobkowicze za zemědělský výbor. Zpravodajové nevystoupí.

Přistoupíme tedy k samotnému hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním nám sdělil své stanovisko. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás nejprve seznámil s celou procedurou hlasování, kterou bychom schválili, a potom bychom přistoupili k hlasování o vlastních návrzích.

Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán zákon na zamítnutí, proto můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

Jako první by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 939/4 pod písmeny D1 a D2, které jsou pozměňovacími návrhy k pozměňovacímu návrhu uvedenému v tisku 939/4 pod písmeny B10 a B38.

V druhém bodu by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 939/4 pod písmeny B1 až B40 a B43 až B68. Pokud bychom předtím přijali pozměňovací návrhy D1 a D2, pak by pozměňovací návrhy pod písmeny B10 a B38 byly ve znění těchto pozměňovacích návrhů D1 a D2.

Třetí bod. Jedná se o pozměňovací návrh uvedený v tisku 939/4 pod písmenem A1, a to pouze pokud předtím nebude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B68.

Čtvrtý bod. Jedná se o pozměňovací návrh pod písmenem A2, a to pouze pokud předtím nebude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B10.

Dále bod pět. Jedná se o hlasování o pozměňovacím návrhu uvedeném v tisku 939/4 pod písmenem A3, který se však v případě, že předtím nebude přijat ani pozměňovací návrh pod písmenem A1 ani pozměňovací návrh pod písmenem B68, stane věcně bezpředmětným.

Dále by bylo hlasováno v bodě šest o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 939/4 pod písmeny B41 a B42.

A poslední bod by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 939/4 pod písmenem C1 a C2, a to pouze tehdy, pokud předtím nebudou přijaty pozměňovací návrhy pod písmeny B41 a B42.

Poslední bod by bylo hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Navrhujete tedy sedm, osm hlasování o pozměňovacích návrzích. Ptám se, zda proti tomu někdo něco namítá. Nikoliv. Přesto bych na počátku hlasoval o proceduře, protože je relativně složitá.

 

Čili nejprve schválíme proceduru a pak pojedeme podle schválené procedury, jak byla přečtena panem zpravodajem, pokud bude schválena.

Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro návrh? Hlasujeme o proceduře. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 78. Přihlášeno 118 poslanců, pro návrh 98, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tedy procedura byla schválena a prosím nyní pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy a vyjadřoval se k nim. Prosím.

 

Poslanec Radim Vysloužil: První bod - jedná se o pozměňovací návrhy pod písmeny D1 a D2. Stanovisko zpravodaje - nesouhlasné. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 79. Přihlášeno 119 poslanců, pro návrh 27, proti 76. Návrh nebyl přijat. Prosím, pokračujte.

 

Pardon, mám zde pana Drábka jako faktickou? Ne, nikoliv.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Druhý bod - jedná se o rozpočtový výbor. Jsou to pozměňovací návrhy pod písmeny B1 až B40 a B43 až B68. Mé stanovisko neutrální. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 80. Přihlášeno 119 poslanců, pro návrh 33, proti 56. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Teď už můžeme hlasovat o bodech 3, 4 a 5. První bod, tedy číslo tři nebo třetí bod, je písmeno A. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Souhlas.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP