(16.10 hod.)

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. A nyní zbývá vypořádat se s návrhem paní kolegyně Weberové pod písmenem B. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Paní ministryně? (Rovněž kladné.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

hlasování číslo 74 přihlášeno 115 poslanců, pro 68, proti 9, návrh byl přijat. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Nyní lze hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 932, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." Budeme tedy hlasovat o tomto usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 75 - přihlášeno 119 poslanců, pro návrh 68, proti 21, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání bodu 13.

 

Přecházíme k bodu 14, kterým je

 

14.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu
části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011
převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém
programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013
/sněmovní tisk 937/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vilímec. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu, do které nemám v tuto chvíli žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, pak rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele a pana zpravodaje? Nejsou. Pak tedy přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Když dovolíte, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013, podle sněmovního tisku 937."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 76, přihlášeno 123 poslanců, pro 86, proti 5, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 14 a přecházíme k bodu 15. Jedná se o

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
/sněmovní tisk 938/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer, stejně tak zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vilímec. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Pokud se opravdu nikdo nehlásí, pak rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Nejsou. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, podle sněmovního tisku 938."

Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 77, přihlášeno 123 poslanců, pro návrh 98, proti 2, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dámy a pánové, tím uzavírám bod 15. Přicházíme k bodu 16, což je

 

16.
Vládní návrh zákona o povinném značení lihu
/sněmovní tisk 939/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Radim Vysloužil. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 939/4.

Otevírám rozpravu, do které se v tuto chvíli nikdo nehlásí. Pan poslanec Braný, prosím.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, úvodem hned řeknu, že klub KSČM podpoří tyto dvě normy, které souvisí se značením lihu, i ten bod pod číslem 17. Byť je tam směsice pozměňovacích návrhů, ale přijetí skoro všech v různé variantě nedělá problém, že by se nemusel tento zákon stát normou, která nabude právní moci.

Ale co chci říci. Vláda dala závazek, že po těch tragédiích, které byly vloni, nejpozději do března lidé uvidí, a to ten, který pije alkohol, i ten, který ho nepije, že se v tom udělá pořádek, a to jak ve smyslu toho, co budeme projednávat potom v živnostenském zákoně, kde se zpřísní ty věci, aby se nemohly takovéto události pokud možno opakovat. Březen je dávno pryč, jsme v srpnu. Máme tady normu, já jsem řekl, že ji podpoříme, ale ona není nic proti ničemu. To je pod takovým heslem, jak bych to nazval, aby se něco dělalo. Aby byl pocit, že jsme se do toho vrhli a něco s tím činíme. Ale když se na to podíváte, kdo jste se s tím zabýval podrobněji, tak vlastně se zredukoval celý tento zákon o značení lihu na problém kauce - ano, ne, pásky - ano, ne a v jaké formě. Také velký souboj se v tom vede, a dokonce to je potažmo i do jiných komodit než do lihu a vzniká v tomto vlastně ten soubor pozměňovacích návrhů.***
Přihlásit/registrovat se do ISP