(16.00 hodin)

 

Poslankyně Jana Suchá: Následně bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Marka Bendy, včetně té poznámky legislativního odboru. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Paní ministryně? (Souhlas, kladné.) Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

hlasování pořadové číslo 67 přihlášeno 129 poslanců, pro návrh 65, proti 15. Návrh byl přijat. Pokračujeme prosím.

 

Poslankyně Jana Suchá: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslanců Heleny Langšádlové, Jaroslavy Wenigerové, Jaromíra Drábka, Jana Čechlovského a Romana Sklenáka. Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Paní ministryně? (Negativní stanovisko.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

hlasování pořadové číslo 68 přihlášeno 129 poslanců, pro návrh 42, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Než půjdeme k dalšímu hlasování, mám zde faktické: pan poslanec Skopal. Je to možné? Nikoliv. Pan poslanec Chalupa? Nikoliv. Pan poslanec Doktor? Také nikoliv. Odmazávám tedy a prosím, jdeme k dalšímu hlasování.

 

Poslankyně Jana Suchá: A nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Ivany Weberové. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Paní ministryně? (Rovněž kladné.) Děkuji pěkně.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

hlasování pořadové číslo 69 přihlášeno 129 poslanců, pro návrh 66, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Suchá: A nyní již můžeme hlasovat o celém návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Ano, potvrzuji to, že veškeré pozměňovací návrhy byly odhlasovány.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zvláštních řízeních soudních, podle sněmovního 931, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

hlasování pořadové číslo 70 přihlášeno 129 poslanců, pro návrh 65, proti 20. Návrh byl přijat. A já tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dámy a pánové, tím uzavírám bod 12 a přecházíme k bodu 13. Předtím ještě přečtu došlé omluvy. Z osobních důvodů se ze schůze Poslanecké sněmovny od 16.15 omlouvá paní poslankyně Drastichová a dále pak se omlouvá z dnešního odpoledního jednání předseda vlády Jiří Rusnok.

 

Přecházíme k dalšímu bodu, k bodu 13. Mám zde faktickou poznámku paní poslankyně Wenigerové. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom pro stenozáznam. U 68. hlasování předchozího zákona - vládní návrh zákona o zvláštním řízení soudním - EU jsem hlasovala ano, protože jsem jedna z předkladatelek, ale mám zde ne. Tak je to jenom prosím pro stenozáznam, nemá to vliv na výsledek hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Zpráva pro stenozáznam. Paní poslankyně nezpochybnila hlasování.

 

Přecházíme tedy, jak už jsem řekl, k bodu

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 932/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Stanislav Polčák. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 932/3.

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím a ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně zpravodaje. Nikoliv.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, zde u tohoto sněmovního tisku je nutno pouze dodat, že návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, to znamená, zbývá se vypořádat s pouhými dvěma pozměňovacími návrhy. První je usnesení ústavněprávního výboru a druhý pod písmenem B je návrh paní kolegyně Weberové, která vychází z nálezu Ústavního soudu ve věci vyšších soudních úředníků, jejich činnosti a postavení. To znamená, máme zde vlastně před sebou pouze dva pozměňovací návrhy, s nimiž je třeba se vyrovnat.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Předpokládám tedy, že o každém z nich budeme hlasovat zvlášť. (Ano.) Takže prosím první pozměňovací návrh a vaše stanovisko.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Nejprve bychom hlasovali o usnesení ústavněprávního výboru pod písmenem A. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Paní ministryně? (Kladné stanovisko.) Děkuji pěkně.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

hlasování pořadové číslo 71 přihlášeno 128 poslanců, pro 58, proti 15, návrh nebyl přijat. Bude kontrola hlasování.

 

Pan poslanec Šulc. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Šulc: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, stalo se mi to poprvé a asi i naposledy. (Smích.) Mačkal jsem a žádný výsledek se nedostavil, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Máme zde námitku. Před hlasováním o námitce váš všechny odhlásím, což nyní činím. Prosím, zaregistrujte se znovu svými kartami.

 

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Šulce.

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

hlasování pořadové číslo 72 přihlášeno 114 poslanců, pro 85. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opět hlasovat o pozměňovacím návrhu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení ústavněprávního výboru, přijatém napříč politickým spektrem, kde tedy dávám stanovisko samozřejmě kladné.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Paní ministryně, prosím ještě jednou o stanovisko. (Kladné.) Děkuji pěkně.

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

hlasování pořadové číslo 73 přihlášeno 114 poslanců, pro návrh 63, proti 16. Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP