(17.20 hodin)

 

Poslankyně Dana Filipi: A nyní budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Mé stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Ano, děkuji pěkně. Přednesu návrh usnesení. Ještě předtím poprosím pana ministra, aby se vyjádřil. (Ministr: Kladné.) Děkuji pěkně.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 1000, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

hlasování pořadové číslo 115 přihlášeno 112 poslanců, pro 85, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Uzavírám bod č. 22.

 

Přecházíme k bodu

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 1121/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr průmyslu a obchodu, už tak učinil. Poprosím jej, aby návrh zákona uvedl. (V sále je hrozný hluk.)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cienciala Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu je předkládaná novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Základním důvodem zpracování této novely zákona je zastavení zvyšující se finanční zátěže pro spotřebitele elektřiny a také pro státní rozpočet způsobené růstem nákladů na podporu energie z obnovitelných zdrojů. Předmětem novely zákona, kterou schválila vláda na svém jednání dne 25. července 2013, jsou proto následující opatření. Za prvé, zastavení podpory pro nové výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů od roku 2014 s ročním přechodným ustanovením umožňujícím dokončit již rozpracované projekty. Za druhé, stanovení maximální výše poplatku na podporu OZ, který bude vybírán od zákazníků v regulované složce ceny elektřiny ve výši 495 korun na megawatthodinu. Za třetí, zavedení, respektive pokračování odvodu elektřiny ze slunečního záření od 1. ledna 2014 pro výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2010, a to se sazbou 10 %. (V sále je veliký hluk a neklid!)

Návrh novely zákona rovněž zjednodušuje požadavky na osoby oprávněné instalovat zařízení využívající OZ. V této souvislosti se ruší původní ustanovení zákona o hospodaření energií uvedené v § 10e až10g.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pane ministře, promiňte, já poprosím o klid v sále. Prosím o klid v sále!

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cienciala Navrhuje se využití zákona č. 179/2006 Sb., o dalším vzdělávání.

Tento návrh zákona byl připravován MPO pod vedením pana ministry Kuby mnoho měsíců a široce diskutován s Hospodářskou komorou i Svazem průmyslu a řadou profesních organizací. Řádné připomínkové řízení zahájila již předchozí vláda v polovině června.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, s ohledem na naléhavost přijetí novely zákona o podporovaných zdrojích energie bych chtěl požádat o návrh schválení zákona v prvém čtení. Když to nepůjde a nebude tak dokonáno, tak navrhnu projednání v hospodářském výboru na čtyři dny, a pokud bude návrh v této zkrácené lhůtě projednán, zároveň avizuji, že navrhnu zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Teď vystoupí zpravodaj. Konstatuji, že zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Milan Urban. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omezím pouze na konstatování, že příprava této novely probíhala delší čas ve spolupráci s hospodářským výborem, tedy ještě za ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. Je to norma, která má výrazným způsobem šlápnout na brzdu v poplatcích obnovitelných zdrojů od 1. 1. 2014. To za prvé. Za druhé. Hledá cesty, jak snížit poplatek za obnovitelné zdroje pro domácnosti i pro průmysl na nějakých 495 korun za megawatthodinu proti současným zhruba 520.

Myslím, že to je norma, která je důležitá a klíčová pro český průmysl i pro české domácnosti. Proto se domnívám, že přes všechny peripetie, které prožívá Poslanecká sněmovna, bychom se měli pokusit to dokončit, než se sami rozpustíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím přihlášeného pana poslance Stanjuru. Pak se hlásil pan předseda Benda. Předtím než dám slovo panu poslanci Stanjurovi, budu konstatovat, že mi právě sdělil pan předseda klubu ODS Benda, že poslanecký klub ODS a poslanecký klub TOP 09 vetují projednávání tohoto návrhu zákona v režimu § 90 odst. 2. To je nutné říci před zahájením obecné rozpravy.

Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, pan předseda Urban jasně řekl, že norma se připravovala dlouho. Připravoval ji tým pod vedením Martina Kuby na MPO ve spolupráci s hospodářským výborem. Rusnokova vláda ovšem do ní provedla docela významné změny, které podle našeho názoru zhoršují pozici České republiky. Proto ten důvod - veto devadesátky. Kdyby to nechali, jak to bylo nachystané, včetně vypořádání meziresortního řízení, tak jsme to mohli schválit dneska.

Chci tlumočit i stanovisko Martina Kuby, který tady nemůže být, v čem on a my jako ODS spatřujeme největší rizika změn, které tam vláda podle mě sama, bez konzultací, bez připomínkového řízení vnesla.

Za prvé je to zkrácení přechodného období ze dvou roků na jeden rok u zdrojů, jejichž výstavba už započala, kdy stát vydal souhlas, investoři již investovali nemalé peníze a hrozí nejenom arbitráže, ale hrozí i to, že u těch projektů, kde se počítalo s účastí evropských zdrojů, se čerpat nedá a nebudou se moci realokovat zdroje, které na to už byly vyčleněny. To znamená, že o ty peníze by Česká republika v zásadě přišla.

A druhá věc, poměrně zásadní. Ani v původním vládním materiálu MPO ani v meziresortním připomínkovém řízení nikdo nenavrhoval prodloužení solární daně. Nikdo ani předběžně nevyjednával v Bruselu, přitom notifikujeme jiné potřebné věci právě k omezení podpory obnovitelných zdrojů. My to považujeme za významné riziko v tom, že to může zkomplikovat stávající proces notifikace, a nevíme, proč k tomu vláda přistoupila, aniž by aspoň Brusel předběžně informovala.

A pro ty, kterým se možná nebude líbit veto devadesátky, chci připomenout, že naši poslanci byli jediní, kteří hlasovali proti přijetí zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. (Potlesk zprava.) Teď už opravujeme něco, co se vymklo z ruky. Kdybyste tehdy dali na nás, tak jsme nemuseli nic opravovat ani v roce 2000 ani v roce 2011 ani dnes, pár dní před rozpuštěním Poslanecké sněmovny. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím pana poslance Husáka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP