(18.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Kohoutové. Druhá faktická poznámka - pan poslanec Vacek. Prosím.

 

Poslanec Martin Vacek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych připomenout, a to z pozice předsedy výboru pro sociální politiku, že pokud podpoříte zkrácenou lhůtu, k čemu vás také nabádám, jsem připraven ještě dnes svolat sociální výbor, tak abychom tyto lhůty stihli. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj Roman Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já tedy v obecné rozpravě dávám ten avizovaný návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na čtyři dny. Současně navrhuji přikázat výboru pro sociální politiku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji. Zeptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není žádná, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor v souladu s panem zpravodajem navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo ještě jiný návrh na přikázání? Nemá.

 

Zahajuji hlasování číslo 121. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán výboru pro sociální politiku? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 121, přítomno 114, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na čtyři dny.

Zahajuji hlasování číslo 122. Kdo souhlasí se zkrácením lhůty k projednání? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 122, přítomno 114, pro 61, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku, lhůta k jeho projednání byla zkrácena na čtyři dny. Tím končím projednání bodu č. 5, sněmovního tisku č. 1058 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi. Děkuji také panu zpravodaji.

Pan poslanec František Laudát se hlásí? Nehlásí.

Dámy a pánové, podle dohod poslaneckých klubů přeruším nyní tuto schůzi, a to do úterka příštího týdne do 14 hodin. Sejdeme se tedy v úterý ve 14 hodin a bude pokračovat tato schůze Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání skončilo v 18.03 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP