Pořad 57. schůze

57. schůze (7., 8., 13., 16. srpna 2013)

Zahájení schůze

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry /sněmovní dokument 7802/

Projednávání (7. srpna 2013)

3. Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/8/- vrácený Senátem

Projednávání (8. srpna 2013)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 1121/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (8. srpna 2013)

7. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

9. Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

12. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

14. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 /sněmovní tisk 937/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 938/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

16. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 940/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

19. Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob /sněmovní tisk 986/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

20. Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti /sněmovní tisk 989/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

21. Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1000/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

23. Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1004/ - třetí čtení

Projednávání (8. srpna 2013)

24. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 7344/

Projednávání (8. srpna 2013)

31. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1121 ve výborech Poslanecké sněmovny

Projednávání (13. srpna 2013)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 1121/ - druhé čtení

Projednávání (13. srpna 2013)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1058/ - druhé čtení

Projednávání (13. srpna 2013)

34. Informace vlády o řešení situace možného nárůstu nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji

Projednávání (16. srpna 2013)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 1121/ - třetí čtení

Projednávání (16. srpna 2013)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1058/ - třetí čtení

Projednávání (16. srpna 2013)Přihlásit/registrovat se do ISP