(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolím si vás požádat, abyste se k faktickým poznámkám hlásili prostřednictvím hlasovacího systému, protože to, jak na mě máváte a jiní se hlásíte elektronicky, tak je téměř nemožné určit objektivní pořadí, ve kterém se hlásíte. Pan kolega Bárta, to byla faktická poznámka? Ne. Předáváte paní kolegyni Klasnové. Prosím, paní kolegyně, dvě minuty jsou vaše.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Jenom na svého předřečníka. No o důvod víc, proč pro ten pozměňovací návrh nebudu hlasovat, jestli ho sepisoval.

Ale já chci k tomu, že Věci veřejné se nikdy nedistancovaly od toho, že jsme pro to hlasovali. Ano, hlasovali. Ale také nám byly v té koalici věšeny bulíky na nos, jakým způsobem vůbec bude sKarta fungovat. Byly věšeny ty bulíky na nos, pokud vím, nebo se tak alespoň tváří i občanští demokraté. Já se k tomu přiznávám, že jsem si skutečně myslela, že ten systém bude úplně jinak. Vůbec jsme nevěděli o smlouvě, kterou potom Ministerstvo práce a sociálních věcí uzavřelo s Českou spořitelnou. A sám o sobě ten systém nebo určitý systém by nebyl taková katastrofa, kdyby nebylo té nešťastné smlouvy, která navíc hovořila i o starobních důchodech. Vždyť tu smlouvu přece jste si skoro všichni četli.

Takže toto já odmítám. Říkám, ten díl své odpovědnosti za to cítíme. Proto také chceme, aby ten projekt byl co nejrychleji ukončen. A za tu smlouvu s Českou spořitelnou, doufám, ponese, pokud nějaká odpovědnost bude, a já tedy pevně věřím, že snad nebude, ale pokud skutečně se nějaké peníze budou muset vyplácet, tak doufám, že tu odpovědnost samozřejmě ponesou příslušní lidé, kteří tu smlouvu s Českou spořitelnou podepsali.

Je to stejná věc, jako se stala například v případě té takzvané sociální reformy, a to si také všichni uvědomují, že se stalo velké neštěstí, a kterou tato Sněmovna už asi nebude mít šanci změnit a zlepšit. To, že se odebírají průkazky lidem těžce zdravotně postiženým, nemyslím si, že někdo pro to hlasoval s plným vědomím, že by si něco takového přál.

Takže tolik za mne. Přejeme si ten projekt ukončit a myslím si, že tu příležitost teď máme. Ten komplexní pozměňovací návrh, jak opakuji, ze sociálního výboru, je dobrý a lze pro něj teď hned hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dále se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Drábek. Ne. Bude řádná. Takže další faktická poznámka patří paní kolegyni Kohoutové. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Já bych jenom chtěla ještě na dovysvětlení. I my máme problém s tím, a proto tady dneska stojíme a chceme sKartu zrušit, s tím, že něco bylo ve smlouvách jinak než to, co jsme schválili v zákoně. To asi nejsme s kolegy v rozporu.

Ale možná tady dám ještě něco na vysvětlení, protože jsme se tady bavili o datech. Ten chráněný účet, o kterém se tady bavíme, a to je to jádro sporu, znovu říkám, není podmíněn žádnou sociální kartou, ničím takovým. Je to prostě jenom zřízení institutu. Každý dobrovolně si může zřídit nějaký účet a ten chráněný účet bude otevírán na žádost příjemce dávek přímo u banky, u které si to ten dotyčný bude chtít zřídit. To není nic jiného než absolutně jenom dobrovolná záležitost. Nemusí to mít nikdo, když nechce. Nebude vstupovat MPSV do žádného soukromoprávního vztahu mezi bankou a příjemcem dávek. To je čirý dobrovolný vztah a bude pouze nahlášeno číslo účtu a že to je ten chráněný účet a někde se jenom poznamená na sociálních dávkách, že někdo má chráněný účet. Nebudou se tedy předávat žádná osobní data příjemcům dávek - bankám. Čili nebudou tam žádné údaje, jako se teď vyměňují. Resort MPSV bude pouze elektronicky informován bankami přes jakési rozhraní o zřízení účtu. Ministerstvo práce se pouze dozví ten přívlastek, že někdo má chráněný účet. Žádná osobní data, nic takového.

Opravdu znovu opakuji, my tady pomáháme těm nejchudším, protože říkáme: Budete mít nehotovostní platbu, budete mít účet a ten budete mít zadarmo.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dostávám se zase k řádným přihláškám. Pan kolega Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, asi by bylo nejrychlejší přejít k hlasování, ale přesto si neodpustím pár poznámek. Začal bych asi takzvanou mikulášskou dohodou, kdy se sešel pan premiér, zástupci ministerstva, spořitelny a pošty a domluvili se na něčem. Ta dohoda jakoby už dneska neplatí.

Uplynul určitý čas, vývoj byl hektický a dospěli jsme na výboru, a musím říci, že při té účasti, která byla, stoprocentně k tomu návrhu, který máte předložený v tisku 913/3 v první části. Až při druhém čtení předložili zástupci ODS svůj návrh a dneska mluví o dohodě na konsensu. Ale žádná debata nad těmi dvěma návrhy nevznikla. Má-li vzniknout znovu ve druhém čtení, znamená to, že samozřejmě zrušení sKaret padá a onen systém bude dál.

Já můžu zvažovat návrhy různě. Ano, jsou různé šumy, že pan Stanjura jednal s ředitelem České spořitelny a s dalšími bankami, že se mohli na něčem domluvit a dneska se to projevuje tak, jak se to projevuje. Musím říci, že je taky šum, že jednali zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí s Českou spořitelnou a jasně jim naznačili, že šli na dohodu, která překračuje zákony České republiky, a že pokud mají solidní právníky, tak jim to museli sdělit a do toho rizika šli vědomě. Takže bych se ani moc nebál o nějaké velké peníze, které v tom, co tento stát už ztratil a co jeho reprezentace rozházely, budou nicotné, protože půjde o to, že akcionáři samozřejmě budou něco chtít.

Ale jestli se hovoří o tom, že karty se tím návrhem poslanců ODS ruší, tak bych chtěl citovat na straně 21 poslední větu druhého odstavce, kde se hovoří: "Karty sociálních systémů vyrobené před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona mohou být používány a vydávány k chráněným účtům jako platební karty ve smyslu § 4c odst. 3 zákona č. 73/2001 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Takže v podstatě asi nebudou plnit všechny funkce, ale funkční můžou být i nadále.

Ten hlavní problém, který mám já v tom rozdílu těch dvou návrhů, je v tom, že návrh ODS nutí nepřímo všechny uživatele sociálních dávek k tomu, aby si někde účet zavedli, jinak budou muset platit poštovní poplatek za to, když dostanou sociální dávku poštovní složenkou. To je ten rozdíl, to je ten trest.

Já se nedívám černobíle na žádný problém. Ale v této chvíli, kdy víme, že vše, co se pustí znovu do legislativního procesu, je nejisté a padne, a navíc vidím, že není ani vůle, kdybychom se v tom druhém čtení dokázali do úterka dohodnout, myslím si, že je důležité schválit návrh výboru pro sociální politiku, neboť politika je de facto o symbolech. Jeden z těch symbolů, ač mohl mít jakýkoli cíl, jsou i sKarty, a my jsme veřejnosti dali vlastně už svými vystoupeními, návrhy a nakonec i tím sněmovním tiskem 913/3 najevo, že jsme připraveni respektovat většinu. To neznamená, že nebudeme v budoucnu hledat nějakou jinou cestu. Ale ta jiná cesta musí začít úplně někde jinde. V propojení jednotlivých systémů, státní sociální podpory, podpory v nezaměstnanosti, podpory v hmotné nouzi, tak abychom dokázali i sdružovat tyto částky, abychom je dokázali posílat v jednom měsíci či čtvrtletí najednou, a nehledat nějaký meziúčet, na který to bude chodit co čtrnáct dnů, a protože to bude mít zvláštní působnost, tak to bude jakoby zdarma. Jakoby! Protože žádný bankovní ústav to zdarma dělat nebude. Já nevylučuji nic do budoucna, ale byl bych rád, kdyby se této činnosti zhostil stát a ne privátní sektor, protože privátní sektor nikdy nebude dělat nic bez toho, aby měl z toho nějaký zisk. Tím by popřel i zákon o účetnictví a další zákony.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP