(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Michal Doktor bude reagovat.

 

Poslanec Michal Doktor: Chtěl bych ujistit svého vzácného kolegu Miroslava Kalouska, že neberu jeho osobní útoky osobně. A tam, kde nepomohou argumenty, zpravidla přijde na řadu onen příměr za koho kdo kope. Já jej nepoužívám, ale od pana kolegy Kalouska se ho tady dočkávám poměrně dost často. Žádal bych jej jen tehdy, kdy se ukáže, že mé odhady jsou s ohledem na realitu účinku věcí, které prosazuje, blíže pravdě, aby byl dost toho, aby uznal porážku a dal zapravdu mým argumentům. (Hovoří důrazně.) Stačí totiž jedna jediná věc - aby přišla levicová vláda, a koeficienty přílohy, které jsou součástí toho zákona, zvýšila - a výkon daně stoupá. Já nechci zkoušet poslance z toho, kdo četl a studoval přílohu toho zákona. Kdo si listoval v cenových mapách, které jsou tady nepřímo zaváděny, byť jako pomůcka pro výpočet ceny obvyklé. A kdo z vás to učinil a rozumí tomu, pak ví, kde je pravda. Ať vás z toho vyzkoušejí vaši voliči, až projde tento koncept a přijde tamta vláda. Stačí totiž vyměnit jeden koeficient, a výkon daně stoupá.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tu ještě faktickou od Milana Urbana. Ale prosím pana Miroslava Kalouska, může vystoupit, protože Milana Urbana tady nevidím a zřejmě to je omyl. Prosím, můžete vystoupit.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Proboha, ale tento argument platí u každé daně. Je systém a je parametr. My tady měníme systém. Systém, který odstraňuje riziko vzájemného ručení, a systém, který snižuje administrativní zátěž a zavádí větší komfort pro poplatníka. Pak jsou parametry. Sazba je parametr. Jakákoli vláda samozřejmě může měnit parametry, to prostě zítra přijde vláda, která se rozhodne navrhnout zvýšení daně z příjmu fyzických osob, anebo snížení. Aniž se mění systém, změní se parametr. Pan poslanec Doktor vám tady říká: Neměňte systém, protože někdo může změnit parametr. To je argumentace úplně mimo. Já vás prosím: Změňme systém, a co se týče parametrů, chovejme se každý podle svého ideového východiska.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Bendla.

 

Poslanec Petr Bendl: Velmi rozumím tomu, co říká pan poslanec Doktor, že daň z nemovitosti je nemorální daň. Nejenom daň z převodu nemovitostí, ale i daň z nemovitosti jako taková, protože jednou jsem si na tu nemovitost vydělal, zaplatil jsem daně a teď každý rok musím platit daně za to, že jsem někde něco vybudoval, zbudoval, vymyslel a podobně. To já velmi podporuji. To, co ale obráceně se mi líbí na tom návrhu, který tady komentoval pan kolega Kalousek, je, že si lidé budou moci vybrat, jestli půjdou standardní cestou, kterou musí jít dneska, to znamená zaplatit si posudek, anebo využijí možnosti, která se jim tady nabízí. Tenhle příměr se mi líbí a to jde podle mého hlubokého přesvědčení správným směrem.

Jestli přijde vláda taková či onaká, o tom si rozhodnou voliči. O tom se rozhodnou oni a my se budeme snažit lidem vysvětlovat, co jim případně hrozí. Ale to si tady ta vláda pomoc schválí cokoliv, jakékoliv změny parametru. Možná i změní tu dobrovolnost, o které tady mluvil pan kolega Kalousek. A to už se na to buď budeme dívat, anebo dostaneme důvěru lidí, abychom něčemu takovému zabránili. V tom se pravděpodobně s řadou lidí tady ve Sněmovně do budoucna neshodneme. Ale jinak podporuji návrh exministra Kalouska v tom, ať lidé mají tu dobrovolnost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím, pane poslanče, můžete.

 

Poslanec Radim Jirout: Kolegyně, kolegové, já bych se přenesl zpět do roviny čistě odborné. Přednesl bych gramatický pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru, který máte v tisku 1000/3, kde dochází pouze ke změně, kde ve slově, původně je tam zmíněno "části" a gramatická změna je na "částí".

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, bylo to tedy načteno. Takže pan zpravodaj poslanec Radim Jirout navrhl ještě toto. A je to poslední, kdo přispěl do rozpravy ve třetím čtení? ptám se. Pokud, tak tedy uzavřeme rozpravu. Zagonguji.

Poprosím pana poslance, kdyby nám přednesl pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Radim Jirout: Mohu konstatovat, že k této materii byl vznesen pouze jeden pozměňující návrh, který máte pod tiskem 1000/3. K tomuto pozměňujícímu návrhu jsme před chvílí přednesl pozměňující návrh čistě gramatický, takže v první fázi bychom odhlasovali tento gramatický návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, já se strašně omlouvám. Ono je to špatně slyšet. Takže se omlouvám a chtěl bych, aby tu byl trochu možná větší klid, abych i já třeba slyšel, co říkáte. Takže prosím o klid, abychom to mohli sledovat.

 

Poslanec Radim Jirout: Takže v prvním kroku bychom odhlasovali gramatický pozměňující návrh, tak jak jsem ho před chvílí přednesl. Dále bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu, který máte v tisku 1003/1, tak jak ho schválil rozpočtový výbor. A ve třetím kroku bychom hlasovali o zákoně jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je někdo proti nebo nesouhlasí někdo s tímto postupem? Mám dojem, že to je celkem přehledné. Takže můžeme postupovat tak, jak bylo přesně řečeno. Ještě jednou zagonguji a prosím, můžeme začít.

 

Poslanec Radim Jirout: Teď hlasujeme o pozměňujícím návrhu, tak jak byl přednesen mnou před chvíli, to znamená, mění se pouze slovo "části" na "částí". Stanovisko zpravodaje je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Bez zapnutého mikrofonu nebylo stanovisko slyšet.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 39. Přihlášeno 147, pro hlasovalo 100, proti 12, takže to bylo přijato. Prosím.

 

Poslanec Radim Jirout: Ve druhém kroku bychom teď hlasovali o pozměňujícím návrhu, jak ho máte v tisku 1003/1 jako o celku. Stanovisko zpravodaje je pozitivní. (Ministr Fischer: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy jste řekl hlasování o návrhu zákona jako celku?

 

Poslanec Radim Jirout: Ne, ne, ne, pozměňujícího návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha, já jsem špatně rozuměl. Takže ještě jednou, řekl jste, tady je ještě nějaká legislativa.

 

Poslanec Radim Jirout: Takže 1003/2, omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže prosím vás, ještě jednou to uděláme.

 

Poslanec Radim Jirout: Takže teď budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu, který máte pod tiskem 1003/2. (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 40. Přihlášeno je 147, pro 134, proti nula. Je přijato a prosím, můžeme dál.

 

Poslanec Radim Jirout: Takže jsme v posledním kroku, kdy bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď jste říkal už návrh zákona jako celku, se kterým zřejmě oba souhlasíte. A já tedy nechám hlasovat o celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, podle sněmovního tisku 1003, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu." 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout tento text, který jsem četl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 41. Přihlášeno je 146, pro je 68, proti 49, takže tento návrh byl přijat. (Ze sálu se ozývá: Zamítnuto! Nebyl přijat!)

 

No, když říkáte, že nebyl, já se omlouvám. Majorita je 73, pro bylo 68, proti 49, tak to bylo zamítnuto. Omlouvám se za svou - nevím, jak to nazvat. Takže bylo to zamítnuto a můžeme ukončit projednávání tohoto návrhu s tím, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP