(17.50 hodin)

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, pan ministr poměrně detailně ten návrh představil, takže já se z pozice zpravodaje omezím pouze na konstatování, že tento návrh novely zákona o sociálních službách předložila vláda Petra Nečase Poslanecké Sněmovně 29. května 2013, tentýž den byl rozeslán poslancům jako tisk 1058. Organizační výbor sněmovny doporučil projednat návrh zákona a navrhl přikázat jej k projednání výboru pro sociální politiku.

Vzhledem k té situaci, v jaké se Sněmovna nachází, budu, pokud bude navrhovatel souhlasit, - navrhovat zkrácení lhůty pro jednání ve výborech na čtyři dny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se hlásí paní poslankyně Lenka Kohoutová. Pan poslanec Jiří Paroubek není přítomen. Prosím paní poslankyni Kohoutovou.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych jen upozornit na to, že v tomto zákoně je prolongování doby, které se týká financování sociálních služeb. Obecně v sociálních službách pracuje v České republice více než 52 tis. sociálních pracovníků v nejrůznějších typech služby.

Systém, který tento zákon nastavuje, není zcela šťastný, a proto po domluvě s panem ministrem, tak abychom samozřejmě především nepoškodili sociální služby, je lépe tu službu jako takovou, nebo to financování, které jde z ministerstva, zatím nepřevádět na kraje. Tento systém nezavádět, protože ho nestačíme díky volbám a díky všemu, co se teď nastavuje, odzkoušet, lépe oddiskutovat, a tudíž bychom jenom prolongovali čas, který se týká financování služeb z Ministerstva práce na kraje a kraje potom nezisku. Čili zůstalo by ještě dva roky financování, sice nešťastné, tak jak je doposud, ale neohrozili bychom to, že některé služby zaniknou, protože nemáme jasně danou síť poskytovatelů sociálních služeb, nemáme jasně nastavené ceny, kdy pracovník neví, za co pracuje, nevíme, co nás přesně stojí lůžko. Například v domově seniorů, protože průřezem republikou máme každé lůžko za jinou cenu, stejně tak azyl, noclehárny a další. Dokud toto nesjednotíme, dokud nenastavíme jasná pravidla, která se týkají financování poskytování služeb, dokud nezajistíme jasná pravidla pro kontrolu nad kraji, protože financování půjde i nadále z Ministerstva práce, ale na kraje a kraje budou přerozdělovat, tak pokud tuto opravdu nebudeme mít, nemůžeme v žádném případě tento nový systém zavádět. Takže domluva je taková, že prolongujeme čas, nový systém se zavádět nebude, to už necháme na novém parlamentu.

Stejně tak tomuto zákonu přiřadíme ještě novelu, která se bude týkat statutu "osoba zdravotně znevýhodněná". Tato osoba k lednu příštího roku nezanikne, bude se znovu posuzovat a bude znovu mít možnost jakéhosi participování na chráněných pracovních místech. Čili tyto osoby nebudou zapomenuty, budou nadále mít určitou podporu u zaměstnavatelů z chráněného pracovního trhu.

Považuji za velmi důležité, abychom dnes poslali ve zkrácené lhůtě, tak jak je navrhována, zákon do výboru pro sociální politiku, a stejně tak považuji za velmi důležité ještě dohody, které budou před druhým čtením. Jak se mi tato vláda opravdu nelíbí a není to vláda s mou důvěrou, tak tady musím poděkovat za určitou vstřícnost, která jde naproti především lidem se zdravotním postižením.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Kohoutové. Paní poslankyně Kateřina Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci příliš zdržovat u tohoto projednávání, protože mám pocit, že značně prořídly řady a že už je to tak trochu nácvik na rozpuštění Poslanecké sněmovny. Nicméně jsem taky velmi ráda, že tento zákon se tady ještě projednává, měl by se stihnout projednat do rozpuštění Poslanecké sněmovny.

Věci veřejné předložily už někdy v lednu novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a novelu zákona o sociálních službách, která se snažila napravit některé věci, které vyplynuly z té tzv. sociální reformy a právě z novely těchto zákonů, které byly platné od ledna 2012.

Já jsem uspořádala na toto téma seminář, kterého se zúčastnilo velké množství osob s těžkým zdravotním postižením, včetně Národní rady sdružení zdravotně postižených, ale samozřejmě i zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. Je zapotřebí říci, že vzdor tomu, když tady hovořil pan poslanec Drábek o tom, že není třeba zde v tomto nic přehodnocovat, že i samo Ministerstvo práce a sociálních věcí, když byla v čele resortu ještě i paní ministryně Müllerová, usoudilo, že je třeba naopak tu věc přehodnotit. Je zapotřebí přehodnotit tyto dvě novely na základě toho, jak se v praxi jejich použití ukázalo.

Když jsem měla jednání jak na tom semináři, ale posléze i na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak de facto ministerstvo deklarovalo, že by mělo dojít k významným změnám. Jedna změna se týká toho, že by už průkazky se posuzovaly samostatně, nebyly by vázány na ten zákon o sociálních službách. To je velmi důležité. Další věcí by bylo, že by příspěvek na mobilitu byl vázán právě na stupeň závislosti druhého a třetího stupně, tedy ZPP a ZPP/P.

Třetí věcí, kterou ministerstvo přislíbilo, bylo také právě vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku osobám, které mají amputovanou končetinu nad kolenem a výše. Trošičku se to do tady té novely promítlo a takovým nějakým nešťastným způsobem a zmatkem, který přiznalo samo ministerstvo, že se tam znovu ta kategorie lidí s amputovanou končetinou zavede. Ona byla pod písmenem l), nicméně příspěvek na mobilitu mají nárok pouze do písmene i) - tuším. Zkrátka z toho příspěvku na tu zvláštní pomůcku opět ti lidé s amputovanými končetinami vypadli. Diskuse na téma co lze a co nelze oprotézovat jsme tady už vedli. Já si myslím, že to Ministerstvo práce a sociálních věcí ví.

Pevně věřím a doufám - byť mně by se samozřejmě líbilo, aby se to vrátilo i do toho stavu, kdy se posuzovalo těch 36 základních životních potřeb, nikoli těch 10. Tam jsem pochopila, že Ministerstvo práce nechce jít, ale zaplať pánbůh za tady ty tři věci, které jsem jmenovala. Pevně věřím a doufám, že se to bude řešit na sociálním výboru, že se ten pozměňovací návrh načte, a pokud možno tak, aby byl dobře zpracovaný z Ministerstva práce a sociálních věcí, abychom o tom mohli hlasovat. Obávám se, že poslaneckou iniciativou by to nebylo nejšťastnější, byť pokud by to nebylo načteno, tak jsem připravena se pokusit něco sepsat. Doufám, že to na sociálních výboru projde. Velmi se přimlouvám, aby se tam tyto věci, které já považuji za klíčové, promítly.

K této samotné novele byly některé připomínky z Národní rady osob se zdravotním postižením, to bych asi potom probrala, pokud budu mít možnost zúčastnit se sociálního výboru. Podle toho, jak skončí schůze, bych to řekla i na sociálním výboru.

Tolik za mne. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Klasnové. Prosím pana ministra Koníčka.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR František Koníček Paní předsedkyně, děkuji. Dámy a pánové, já budu reagovat jenom na paní poslankyni Klasnovou. Chci jen říci, že ten pozměňovací návrh, tak jak je připraven, pochopitelně v příloze č. 4 ten bod l) zahrnuje, je tam zahrnut pouze jeho účel z hlediska přiznání pomůcky jako na motorové vozidlo. Čili to je napraveno, mělo by to tam být.

Ty tři body, o kterých jste hovořila, ty pochopitelně v návrhu jsou. Bude záležet na tom, jak se projedná finální dikce na sociálním výboru. To bude známo dnes. A potom vlastně to, co se načte až při druhém čtení. Chci věřit, že osobám se zdravotním postižením v těch třech oblastech jsme schopni vyjít vstříc. Pokud tady v tom bude ochota a vůle, tak z naší strany určitě není problém. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně Lenka Kohoutová - faktická poznámka.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Paní předsedkyně, prostřednictvím paní předsedkyně směrem k poslankyni Klasnové. Poslanecké pozměňovací návrhy, paní kolegyně, nebudou. Ony budou, ale budou to návrhy ministerstva po dohodě, protože v tak krátké době nemáme šanci sejít se na výboru dvakrát nebo vícekrát. Proto dnes padla dohoda o osobách zdravotně znevýhodněných a dalších věcech. Žádná z těchto dohod nebude pouze o poslaneckém návrhu, i když jako poslanecké budou dány. Čili budu podávat poslanecký návrh po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP