Sněmovní tisk 1000
Novela z. o matrikách, jménu a příjmení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1000/0 dne 24. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Dana Filipi a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1692).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1000/2, který byl rozeslán 11. 6. 2013 v 18:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 115, usnesení č. 1757).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 8. 2013.
  Zákon Senátem schválen 13. 9. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 4. 10. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 118 pod číslem 312/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6985Lenka Andrýsová05146-05049.doc (22 KB) / PDF (76 KB, 1 strana) 30. 5. 2013 v 13:33:50


Hesla věcného rejstříku: Matriky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, dítě, evidence obyvatelstva, manželství, osobní stav, příjmení, rodina, smíšené manželství

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)