Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Janeček

Schůze: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 42

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 7
část č. 4 (23. 3. 1993)

XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo
část č. 17 (25. 3. 1993)

Bod č. 24
část č. 18 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 14 (21. 4. 1993)

XXIV. Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 30 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 10
části č. 19-20 (20. 5. 1993)

Bod č. 28
části č. 38-39 (21. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 22 (9. 7. 1993)

Bod č. 39
části č. 44-45 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

Bod č. 17
část č. 15 (15. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
část č. 8 (13. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 11
část č. 12 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 6
část č. 7 (1. 12. 1993)

Bod č. 7
části č. 9-12 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 15 (2. 12. 1993)

Bod č. 12
část č. 23, část č. 25 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 32 (3. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 14
části č. 8-9 (16. 2. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 17
část č. 14 (1. 6. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 16 (2. 6. 1994)

XXVIII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 936
část č. 37 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 28 (9. 7. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 29 (9. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 15 (8. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 20
části č. 26-27 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 7 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 36
část č. 59 (29. 6. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení
části č. 22-23 (7. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XV. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1964) - prvé čtení
části č. 10-11 (20. 12. 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)
část č. 13 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXIV. Vládní návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče a o změně zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2087) - prvé čtení
část č. 12 (7. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
část č. 31 (9. 2. 1996)

LIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1981) - prvé čtení
část č. 34 (9. 2. 1996)

LIV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 1990) - prvé čtení
část č. 34 (9. 2. 1996)

LXV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění (sněmovní tisk 2026) - prvé čtení
část č. 42 (13. 2. 1996)

LXXXXV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1944) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 1 (12. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
část č. 33 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2083
část č. 4 (23. 4. 1996)

VIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1981 - druhé čtení
části č. 4-5 (23. 4. 1996)

IX. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990 - druhé čtení
část č. 5 (23. 4. 1996)

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení
část č. 7 (23. 4. 1996)

XIX. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, a č. 171 o noční práci, 1990, podle sněmovního tisku 2032 - druhé čtení
část č. 11 (24. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP