Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Václav Čundrle

Schůze: 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39

2. schůze (26. 1. 1993)

I. Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky
část č. 2 (26. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 12
část č. 15 (25. 2. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
část č. 17 (21. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 34 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 6
část č. 9 (19. 5. 1993)

Bod č. 23
část č. 33 (20. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 41 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 14
část č. 16 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

část č. 1 (7. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 7 (7. 7. 1993)

XXIX. Návrh statutu Fondu dětí a mládeže podle sněmovního tisku 463
část č. 30 (9. 7. 1993)

XXXXVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku
část č. 52 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XII. Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku
část č. 14 (15. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
části č. 27-28 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

V. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 4 (12. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 20 (14. 10. 1993)

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575
část č. 20 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 8
část č. 8 (9. 11. 1993)

XXV. Návrh na změnu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 24 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 13 (2. 12. 1993)

XXXXIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 56 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

IV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslankyně Mileny Kolářové a dalších na vydání zákona o distribuci a prodeji denního tisku
část č. 3 (15. 2. 1994)

Bod č. 14
část č. 8 (16. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 3
část č. 16 (24. 3. 1994)

Bod č. 6
části č. 6-7 (22. 3. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 1 (6. 12. 1994)

XXXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Soulu dne 27. 4. 1992, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 18. 3. 1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11. 4. 1994 a Dohoda mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 30. 4. 1992 v Ankaře, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. 9. 1993 a nótou Velvyslanectví turecké republiky ze dne 8. 2. 1994, podle sněmovního tisku 1183
část č. 61 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu
část č. 31 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 26 (16. 3. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765
část č. 5 (23. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 21 (22. 6. 1995), část č. 63 (29. 6. 1995)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 34 (27. 6. 1995)

Bod č. 24
část č. 49 (28. 6. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
část č. 3 (31. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995, podle sněmovního tisku 1987 - prvé čtení
část č. 29 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

II. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 11. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 (sněmovní tisk 1982) - druhé čtení
část č. 2 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXXXII. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2084) - prvé čtení
část č. 27 (9. 2. 1996)

IC. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1991) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

C. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995 (sněmovní tisk 1933) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

CI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1986) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

CII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995 (sněmovní tisk 1987) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

CIII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995 (sněmovní tisk 1902) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

CIV. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994 (sněmovní tisk 1903) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP