Stenografický zápis 6. schůze, 24. ledna 2018


Zahájení
(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


4. Návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Josef Hájek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Karel Krejza
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Mikuláš Peksa
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Pavel Juříček
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Milan Brázdil
Poslankyně Veronika Vrecionová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Mikuláš Peksa
Poslanec Radovan Vích
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Mikuláš Peksa
Poslanec Alexander Černý
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Alexander Černý
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Ministryně obrany ČR Karla Šlechtová
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Alexander Černý
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Jiří Mašek
Ministryně obrany ČR Karla Šlechtová
Poslanec Alexander Černý
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Robert Králíček
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Jan Řehounek
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Alexander Černý
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Josef Hájek


12. Návrh poslance Jana Chvojky na vydání zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Petr Fiala


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Karel Tureček
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Karel Tureček


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Zuzana Ožanová


27. Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Martin Kolovratník


28. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


29. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Martin Kolovratník


30. Návrh na volbu členů a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Martin Kolovratník


35. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vojtěch Munzar


5. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, ve znění zákona č. 370/2017 Sb. /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Senátor Vladimír Plaček
Poslanec Bohuslav Svoboda
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec David Kasal
Poslanec Milan Brázdil
Senátor Vladimír Plaček
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec David Kasal
Poslanec Bohuslav Svoboda
Senátor Vladimír Plaček
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec David Kasal
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec David Kasal
Poslanec Vlastimil Válek
Senátor Vladimír Plaček


43. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Pavel Blažek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Faltýnek


39. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Josef Hájek
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Marek Benda


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení

Poslanec Leo Luzar


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů /sněmovní tisk 46/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Roman Kubíček
Ministryně financí ČR Alena Schillerová


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Karel Rais
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP