(18.30 hodin)

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí. Důvodem předložení návrhu zákona je potřeba doplnit do zákona novou pravomoc České národní banky vydávat pamětní bankovky a obchodní mince, tzv. české dukáty. Doplnění této nové pravomoci je žádoucí v krátkém horizontu, aby ji Česká národní banka mohla využít především u příležitosti 100. výročí československé měny v roce 2019. Proto si dovolím i navrhnout zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech na 30 dnů. (Hluk v sále.)

Dovolte mi, abych vám řekla něco málo k tomuto návrhu. Jsou navrhovány nové pravomoci centrální banky v oblasti emise bankovek a mincí. Zaprvé se jedná o oprávnění centrální banky vydávat pamětní bankovky -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím o klid v sále!

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová - jejichž režim je analogický jako u stávajících pamětních mincí vydávaných centrální bankou. V praxi však hodlá Česká národní banka vydávat pamětní bankovky pouze při příležitostech mimořádného významu. Česká národní banka zamýšlí takto připomenout, jak už jsem řekla, 100. výročí národní měny a na rok 2019 připravuje emisi stokorunové bankovky, která se bude od běžné stokoruny lišit. Česká národní banka s Ministerstvem financí usiluje předkládaným návrhem o to, aby zmíněná bankovka měla status bankovky pamětní, neboť společně předpokládáme, že laická a zejména odborná veřejnost bude k této bankovce přistupovat jako k numismatické hodnotě.

Co se týče mincí, jejich podstata se od pamětních mincí bude lišit zejména v tom, že se nebude jednat o zákonné peníze a nebudou mít korunovou ani jinou nominální hodnotu, neboť budou vydávány jako jeden český dukát nebo jeho násobek. Možnost emise obchodních mincí navazuje na historickou tradici v našem státě a nepochybně bude vítána ze strany odborné numismatické i laické veřejnosti. A navíc v této oblasti dojde ke zrušení platného, ale v praxi již neaplikovatelného zákona z doby socialistické federace.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že byl tento zákon připraven ve spolupráci s Českou národní bankou, za což jim děkujeme, předkládám vám ho a prosím o jeho posouzení a případné schválení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Mám informaci, že je tady žádost o změnu zpravodaje, ale to musíme hlasovat. Tedy paní předsedkyně (rozpočtového výboru) žádá, aby byl změněn zpravodaj z poslance Jiřího Dolejše na ni, to znamená na paní předsedkyni Vostrou. Dovolím si - kolik nás tady je? - svolat kolegy do sálu. Je nás tady málo? Já nás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili. Budeme hlasovat o změně zpravodaje - pro ty, co přicházejí pozdě.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování číslo 64, přihlášeno 124 poslanců, pro bylo 124, proti nebyl nikdo. Usnesení bylo přijato. Změnili jsme tedy zpravodaje a já prosím paní zpravodajku, aby vystoupila se svým úvodním slovem.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené členky vlády (z vlády jsou přítomny jen ženy), kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila se zpravodajskou zprávou k tisku 46, což je vládní návrh změny zákona o České národní bance.

Součástí měnového monopolu České národní banky je výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i mince pamětní. Návrh tedy pouze doplňuje oprávnění České národní banky vydávat pamětní bankovky a obchodní mince vedle již existujícího oprávnění vydávat pamětní mince vydávané například při výročí významných událostí národních dějin. Pamětní bankovky vydává řada emisních bank, v Evropské unii například polská a švédská, centrální banka a skotské emisní banky, mimo Evropu pak například kanadská, australská, novozélandská, singapurská, thajská a filipínská centrální banka.

Zvláštní příležitostí bude například 100. výročí československé měny v roce 2019, které by bylo možné si vedle pamětních mincí připomenout i pamětní bankovkou. Konkrétně u příležitosti tohoto jubilea hodlá Česká národní banka vydat pamětní minci v nominální hodnotě 10 000 Kč a též pamětní bankovku, jejíž nominální hodnota bude 100 Kč. Dále se doplňuje možnost České národní banky emitovat obchodní mince - české dukáty.

V návaznosti na úpravu zákona o České národní bance se upravuje i zákon č. 136/2001 Sb., o oběhu bankovek a mincí.

Jako zpravodaj doporučuji propustit návrh tohoto tisku do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuhle chvíli nemám žádné přihlášky. A tam se hlásí pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Mám konkrétní dotaz, který se týká vydávání pamětních mincí a pamětních bankovek. Pamětní bankovky jsme doposud nevydávali. Vydává je například sousední Polsko, pokud vím. A mě by zajímalo, jestli se ta bankovka bude prodávat ve své nominální hodnotě, to znamená v hodnotě 100 Kč, protože pamětní mince se prodávají za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota. Je to dáno samozřejmě cenou kovu, z kterého jsou raženy, protože jsou většinou ze zlata, nebo ze stříbra.

Ivane... (K vyrušujícímu poslanci Adamcovi.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím klid v sále.

 

Poslanec Pavel Plzák: Pardon. A druhá věc. Myslím, že v roce 1953 byly naposledy raženy dukáty a bylo to jenom pro arty a pro vývoz do zahraničí jako obchodní artikl. Od té doby se obchodní mince zvané dukáty u nás nerazily. Víme, že Česká národní banka se postupně zbavuje svých zlatých zásob, a to tím, že razí naše pamětní zlaté mince, které mají nominální hodnotu, na rozdíl od obchodních mincí dukátů, které nominální hodnotu nemají a mají v podstatě cenu zlata, to znamená, ta hodnota je daná cenou zlata, která se pohybuje na trzích a na aukcích v zahraničí.

Zajímalo by mě, kolik vlastně Česká národní banka má ještě zlatých zásob, protože jsem se to nikde nemohl dozvědět. A pokud víme, tak většina našeho zlata se již prodala. Na jak dlouho tedy naše zásoby na ražbu těchto zlatých obchodních mincí asi tak vydrží?

Děkuji za odpověď. Možná že nebudete vědět úplně přesně, ale třeba nám to zodpoví i někdy guvernér České národní banky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli nemám žádné faktické přihlášky ani žádné přihlášky do rozpravy. Ještě zkontroluji sál, jestli se někdo nehlásí. Nevypadá to tak. Dovolím si upozornit, že někde zazněl požadavek na zkrácení projednávací lhůty a tento požadavek musí zaznít v rozpravě, nebo si ho musí osvojit nějaký poslanec. Jestli se někdo přihlásí. Ano, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovoluji si navrhnout zkrácení na projednávání ve výborech o 30 dní na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji za tento návrh. A nyní se tedy snad posuneme dál, pokud nejsou žádné další přihlášky. Obecnou rozpravu končím a chtěl bych se navrhovatelky a zpravodajky zeptat, jestli mají zájem o závěrečná slova. (Ano.) Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Dovolím si reagovat na vznesené dotazy. Ano, je to tak. Česká národní banka má právo prodávat pamětní bankovky za cenu, která převyšuje jejich nominální hodnotu.

A pak, jestli jsem pochopila dobře tu druhou otázku, tak obchodní mince se liší od medailových dukátových ražeb realizovaných komerčními subjekty, které mohou být i nadále těmito subjekty vydávány, jsou z drahých kovů, ale nepodléhají puncovní kontrole. Tu nominální hodnotu ražby, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled na tom vydání, jiná úprava bude řešena potom vyhláškou. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP