(17.10 hodin)
(pokračuje Benda)

A poslední na to, co říkal zejména pan poslanec Luzar. Jedna z věcí, na které se mandátový a imunitní výbor podle mého názoru dohodl celkem jasně, byla právě na základě všech statistik, které nám předkládala Unie obhájců, které tady četla částečně paní poslankyně Válková, bylo to, že se pokusíme na půdě ústavněprávního výboru zabývat zejména paragrafem 221 trestního zákoníku, to jest porušením povinností při správě cizího majetku z nedbalosti ve vztahu ke kolektivním orgánům. Vyžádáme si nepochybně zprávu od ministra spravedlnosti a státního zastupitelství o tom, v kolika případech dochází k zahájení trestního stíhání, v kolika případech dochází k podání obžaloby a kolik takových případů je na závěr odsouzeno. Myslím, že jsou to naprosté zlomky, ale potřebujeme nejprve statistiku ze spravedlnosti. A myslím, že se budeme muset i zamyslet nad tím, jestli tento paragraf v tomto znění je správně vykládán, správně užíván, anebo je orgány činnými v trestním řízení, a bohužel mnohdy na základě žalování, trestních oznámení různých politických konkurentů, různých aktivistů a jiných, nevím, jak to nazvat, městských oportunistů, využíván jenom k tomu, aby likvidoval jejich politické soupeře.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Bendovi. Podívám se tedy po plénu, zdali mám nějaký zájem o účastníka v rozpravě. Nemám, faktickou poznámku taky nevidím, takže končím obecnou rozpravu.

Dovolte mi tady přečíst ještě jednu omluvu: mezi 17. a 21. hodinou se z důvodu jednání ve volebním kraji omlouvá pan poslanec Vít Rakušan.

Zeptám se pana předsedy mandátového a imunitního výboru a pana zpravodaje, zdali mají závěrečné slovo. Nemají chuť na závěrečné slovo, takže pokročíme. Přistoupíme k rozpravě podrobné. A tady bych požádal pana zpravodaje Petra Gazdíka, aby nás ještě jednou seznámil s usnesením, nebo odkázal na usnesení, které již četl. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Děkuji, pane místopředsedo. Jak již ve svém úvodním vystoupení uvedl předseda mandátového a imunitního výboru na závěr projednávání Městského soudu v Praze o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání Bohuslava Svobody, mandátový a imunitní výbor přijal usnesení č. 43, které vám bylo rozdáno na lavice. V hlasování budeme rozhodovat o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody.

Dovolte, abych usnesení přednesl jako návrh: "Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., narozeného 8. února 1944."

Celý návrh usnesení Poslanecké sněmovny je obsažen v usnesení mandátového a imunitního výboru č. 43, který vám byl rozdán na lavice. Domnívám se, že celý text ohraničený uvozovkami není třeba číst. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jestli se dívám dobře, byla to jediná přihláška do podrobné rozpravy. Já tedy končím podrobnou rozpravu. Je tady žádost o odhlášení. Odhlásím vás. Pro jistotu zagonguji, abychom tedy svolali všechny poslance a poslankyně na hlasování. (Poslanec Faltýnek žádá z místa o opětovné přečtení usnesení.) Takže ještě jednou je tady zájem o přečtení návrhu. Takže pan zpravodaj Petr Gazdík ještě jednou.

 

Poslanec Petr Gazdík: S dovolením přečtu ještě jednou návrh usnesení. Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc."

Více v textu na lavicích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji panu zpravodaji. Všichni rozumíme návrhu usnesení, o kterém budeme hlasovat. Už nebudu otálet.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení, zmáčkněte tlačítko ano a zvedněte ruku. - Pardon, já se omlouvám. Já jsem zapomněl zmáčknout tlačítko o zahájení hlasování, protože jsem sledoval usnesení. Ještě jednou, já vás vynuluji.

 

Zahajuji hlasování teď. Kdo je pro usnesení, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti usnesení, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku.

Bod číslo 43. Hlasování pořadové číslo 59. Přihlášeno 147 poslanců, pro 49, proti 88, zdrželo se 10. Výsledek je, že usnesení bylo zamítnuto. Tímto máme tento bod vyřešen.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, a tím je... Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jak už jsme zaslechli v minulém bodě od pana předsedy Faltýnka, pan poslanec Růžička je dnes omluven. Já pokládám za fakt ne úplně správné a rozumné, abychom rozhodovali bez jeho přítomnosti. Já jsem dal jasně najevo, jakým způsobem se zachovám. Doporučení mandátového a imunitního výboru je jednoznačné, ale myslím si, že je správné, aby tady mohl být, a proto doporučuji, abychom tento bod přerušili a projednali ho, až bude obviněný pan poslanec přítomen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď tedy s přednostním právem dávám slovo předsedovi poslaneckého klubu ANO poslanci Faltýnkovi.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Mám opačný názor. Nestrávil jsem v sále celou dobu, nicméně jsem nezaznamenal, že by pan docent Svoboda, o kterém jsme tady hovořili a jednali, vystoupil. Myslím, že nevystoupil, takže je to v podstatě podobný případ. Já jsem tady navíc řekl, že je nemocen, má teplotu. Mám tady jeho stanovisko, které bych chtěl jeho jménem přečíst, až bude možnost. Ale určitě budeme hlasovat o návrhu, za náš klub říkám, že bychom chtěli tuto záležitost dneska projednat, ať to máme za sebou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já jsem si původně myslel, že otevřu bod a potom řeknu, že je tady návrh na přerušení, a pakliže by nebyl žádný odmítavý návrh, nicméně tady zase máme návrh, že se tedy má pokračovat.

 

Otevřu tento bod

 

39.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky

Mandátový a imunitní výbor žádost o vyslovení souhlasu projednal a na lavice vám bylo dnes doručeno jeho usnesení č. 45 ze dne 23. ledna 2018. Já tedy poprosím předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Stanislava Grospiče. S přednostním právem, pojďte, pane poslanče. Dáme tedy hned potom procedurálně hlasovat o návrhu.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem chtěl formálně po otevření tohoto bodu navrhnout, ať to rozhodneme. Protože pokud rozhodneme, že budeme pokračovat, pak je logické, aby vystoupil předseda mandátového a imunitního výboru a pak to běželo. Pokud rozhodneme, že to přerušíme, tak myslím, že by to musel příště opakovat znova. Formálně vznáším procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana poslance.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: O tom budeme hlasovat neprodleně. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti poslance Pavla Růžičky. Myslím, že není potřeba odhlašovat. Dal bych hlasovat ihned.

Kdo je pro tento procedurální návrh? Pardon, ještě jednou. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování pořadové číslo 60. Přihlášeno 148, pro 45, proti 76, zdrželo se 27. Návrh na přerušení tohoto bodu byl zamítnut.

 

Přistoupím k projednávání, takže to dočtu. Mandátový a imunitní výbor žádost o vyslovení souhlasu projednal a na lavice vám bylo dnes doručeno jeho usnesení č. 45 ze dne 23. ledna 2018. Prosím tedy předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Okresního soudu v Chomutově o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky. Pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP