Pořad 6. schůze

6. schůze (17., 18., 19., 23., 24., 25., 26. ledna 2018)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ - druhé čtení

Projednávání (18. ledna 2018)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení

Projednávání (18. ledna 2018)

3. Vládní návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (23. ledna 2018)

4. Návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (24. ledna 2018)

5. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, ve znění zákona č. 370/2017 Sb. /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (24. ledna 2018)

7. Návrh poslanců Pavla Blažka, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení

Projednávání (23. ledna 2018)

8. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení

Projednávání (23. ledna 2018)

9. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení

Projednávání (23. ledna 2018)

10. Návrh poslanců Víta Kaňkovského a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (23. ledna 2018)

11. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují zákony č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (23. ledna 2018)

12. Návrh poslance Jana Chvojky na vydání zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (24. ledna 2018)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení

Projednávání (24. ledna 2018)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů /sněmovní tisk 46/ - prvé čtení

Projednávání (24. ledna 2018)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání, část č. 1 (24. ledna 2018)
Projednávání, část č. 2 (25. ledna 2018)

16. Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (25. ledna 2018)
Projednávání, část č. 2

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (25. ledna 2018)
Projednávání, část č. 2

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (24. ledna 2018)
Projednávání, část č. 2

19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení

Projednávání (25. ledna 2018)

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003) /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení

Projednávání (25. ledna 2018)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017 /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení

Projednávání (25. ledna 2018)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2018)

23. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

Projednávání (17. ledna 2018)

24. Změna azylové politiky Evropské unie a revize tzv. Dublinského protokolu

Projednávání, část č. 1 (17. ledna 2018)
Projednávání, část č. 2

25. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD

Projednávání, část č. 1 (17. ledna 2018)
Projednávání, část č. 2

26. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Projednávání, část č. 1 (17. ledna 2018)
Projednávání, část č. 2

27. Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (24. ledna 2018)

28. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (24. ledna 2018)

29. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (24. ledna 2018)

30. Návrh na volbu členů a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (24. ledna 2018)

31. Návrh na volbu členů Národní rozpočtové rady

Projednávání, část č. 1 (17. ledna 2018)
Projednávání, část č. 2

32. Návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady

Projednávání (17. ledna 2018)

33. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Projednávání, část č. 1 (17. ledna 2018)
Projednávání, část č. 2

34. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

Projednávání (19. ledna 2018)

35. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

Projednávání (24. ledna 2018)

36. Zpráva o životním prostředí České republiky 2016 /sněmovní tisk 16/

Projednávání (25. ledna 2018)

38. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk 29/

Projednávání (25. ledna 2018)

39. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky

Projednávání (24. ledna 2018)

40. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka

Projednávání (19. ledna 2018)

41. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (18. ledna 2018)
Projednávání, část č. 2 (25. ledna 2018)

42. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2018 /sněmovní dokument 231/

Projednávání (23. ledna 2018)

43. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody

Projednávání (24. ledna 2018)

Sloučená rozprava k bodům 16 a 17 /sněmovní tisky 48 a 49/

Projednávání (25. ledna 2018)Přihlásit/registrovat se do ISP