Stenografický zápis 50. schůze, 19. října 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Klán
Poslanec Stanislav Huml


166. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 411/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladislav Vilímec
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek


167. Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 412/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.26 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.26 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 11.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.51 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Václav Votava


168. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 413/ - třetí čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Leoš Heger
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Votava


169. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 745/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Adolf Beznoska


170. Vládní návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí /sněmovní tisk 746/ - třetí čtení

Poslanec Roman Procházka


202. Návrh poslanců Stanislava Humla, Jiřího Koskuby, Františka Adámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 866/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Rais
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Rais
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Rais


215. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Jan Klán
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec František Laudát
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jan Birke
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Jan Birke
Poslanec František Laudát
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


220. Stanovisko Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO upírající práva státu Izrael na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě

Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Ivan Pilný
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Černochová
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zdeněk Soukup
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Daniel Korte
Poslanec František Laudát
Poslanec Leo Luzar
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Ondřej Benešík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Jana Černochová


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Ivan Adamec
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Jan Klán
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ivan Pilný


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 929/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Petr Gazdík


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Martin Lank
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Pastuchová
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 18.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP