(10.00 hodin)
(pokračuje Černoch)

Opakuji, chceme tímto pozměňovacím návrhem dosáhnout toho, že v případě aktivace fiskální ústavy vláda nesáhne k nejjednoduššímu kroku, kterým je opravdu, a to slovo je namístě, tupé zvyšování daní. Vláda naopak v takovém případě má realizovat nápravné strukturální kroky, které povedou dlouhodobě k udržitelnému zdravému vývoji veřejných financí. Chtěl bych zároveň deklarovat, že tímto pozměňovacím návrhem není dotčena obecná kompetence vlády zvyšovat daně z příjmu a že omezení vyplývající z tohoto návrhu se vztahují pouze na kroky vlády vynucené fiskální brzdou.

Na závěr, jak už zde bylo řečeno, je to určitá pojistka a myslím si, že se dá přirovnat trošku k současné migrační krizi a problému. Není to problém, který možná zatěžuje dnes, ale může zatěžovat za několik let. Je potřeba na to být připraven. Děkuji. (V sále je velký hluk!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje s přednostním právem. Potom vnímám přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 a potom kolegu Vilímce. Prosím, pane zpravodaji. Ještě než vám dám slovo, prosím kolegy a kolegyně o klid! Projednáváme návrh ústavního zákona a rád bych, aby ti, kteří diskutují jiné téma, ho diskutovali v předsálí. Myslím to úplně vážně zleva doprava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Koukám se na pana kolegu Černocha, tak si zřejmě uvědomil, že trochu předběhl, protože projednáváme tisk 411 a ten jeho pozměňovací návrh se týká tisku 412, pravidel. Jenom aby to nemátlo ostatní kolegy. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní tedy pan kolega Vilímec s faktickou. S řádnou přihláškou, v tom případě přednostní právo. (Poslanec Laudát dal přednost poslanci Vilímcovi.) Máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Pane místopředsedo, děkuji panu kolegovi Laudátovi.

Já jsem nepodával pozměňovací návrhy k tisku, který teď projednáváme. Podával jsem ke dvěma dalším tiskům. Když jsem je podával, tak jsem to podával s vírou a také jsem i přislíbil, že budu moci, až budeme projednávat další dva tisky, návrh stáhnout, protože jsem předpokládal, že bude schválena finanční ústava. Dnes jsem pochopil, že to je asi jinak. Jednak nevím, jaká je účast členů vládní koalice na jednání Poslanecké sněmovny, ale pochopil jsem z vystoupení pana předsedy rozpočtového výboru, že vlastně žádná ústava asi schválena nebude, protože v okamžiku, kdy nebude schválen ani ten nejkompromisnější návrh, který jsme podali, tak samozřejmě nemůže vládní koalice počítat s tím, že v tomto případě Občanská demokratická strana dodá nějaké hlasy.

Takže bohužel musím vystoupit v rozpravě teď, nikoliv v dalších dvou tiscích, protože nastane to, před čím jsem varoval. A to se týká především územních samosprávných celků, protože jsem avizoval i na jednání Sněmovny, i na rozpočtovém výboru, že pokud nebude schválena finanční ústava, ústava o rozpočtové zodpovědnosti, a bude snaha protlačit běžným zákonem zadržování například legálně zákonem garantovaných příjmů v případě rozpočtů obcí a krajů, tak je to zjevně protiústavní. O tom zde dnes mluvil i pan kolega Stanjura.

Já nejsem vykladačem stanovisek Svazu měst a obcí, přesto myslím, že je potřeba, aby tady zazněl minimálně nějaký výtah z tiskové zprávy Svazu měst a obcí i z dopisu, kterým se Svaz měst a obcí obrátil na členy a členky rozpočtového výboru. Chtěl bych zde odcitovat, že skutečně Svaz měst a obcí považuje za protiústavní, pokud by poslanci chtěli restrikce vůči obcím zavést běžným, nikoliv vládou předloženým ústavním zákonem.

Na konto restrikcí bych chtěl také uvést jednu věc. Pokud projde, a ona asi neprojde, ale pokud by teoreticky prošla ústava ve vládou navrhovaném znění, tak co vláda říká? Když se dostaneme na hranici 55 %, tak budeme jaksi něco dělat. Jinak tam není žádné konkrétní opatření, které by vláda musela ústavním zákonem dodržet. Ale v případě obcí je to jinak. Obce bez ohledu na to, nebo i kraje, jestli bude hranice dluhu 55 %, nebo 30 %, nebo 35 %, budou muset, ať už od roku 2018, anebo od roku 2020, jak to navrhuje ve svém pozměňovacím návrhu pan poslanec Stanjura, dodržet velmi restriktivní opatření, které je nastaveno. Já ho teď nechci rozebírat, je velmi tvrdé především vůči obcím, méně vůči krajům. Ale chtěl bych na to upozornit pana ministra financí, že až půjde na finanční konferenci, jestli se tam chystá v listopadu, určitě dostal pozvánku, že zatímco před rokem oznámil, že obce a města hospodaří nejlépe z celého segmentu veřejných financí, a na tom se shodneme, proto nemohou dostat přidáno, jako dostaly kraje, protože tam je to komplikovanější, tak ještě k tomu bude muset dodat, že obce a města hospodaří nejlépe, proto kromě toho, že jsme nepřidali zvýšení podílu na DPH, tak jsme vám připravili další dáreček, který skutečně může přinést problémy u mnoha obcí.

Jenom bych chtěl, aby tady zaznělo, že podle informací Ministerstva financí, nikoliv podle informací Svazu měst a obcí, parametr 60 % zadlužení vůči ročním příjmům, který je tam nastaven běžným zákonem, dneska nesplňuje 445 obcí. Nejsou to malé obce, jsou to i velká statutární města, která mají 80 i 100 % výše dluhu vůči ročním příjmům. To znamená, že to není marginální záležitost, není to triviální záležitost a starostové s tím nesouhlasí. Přesto vnímají, že rozpočty obcí, rozpočty územních samosprávních celků musí nějakým způsobem také dýchat, řekněme, protože jsou součástí veřejných financí, i se státem. Nikoliv ale způsobem, že stát si schválí případně ústavu, kde nebude vůbec nic, ale řekne, že zatímco my v případě, že dluh se navýší na 55 %, nemusíme dělat nic, nic nás nezavazuje, žádná ústava, tak obcím budeme zadržovat 5 % a budou muset podstoupit velmi restriktivní opatření.

Vystupuji proto, abych toto i oznámil, aby ti, kdo mají zkušenosti z komunální politiky, věděli, že to není tak jednoduchá záležitost splnit podmínky, které jsou běžným zákonem připraveny, a že pokud se tak stane zákonem běžným, nikoliv ústavním, tak ministr financí nebo vláda může očekávat, že obce, nebo Svaz měst a obcí určitě podá ústavní stížnost. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Budeme pokračovat. Pan poslanec František Laudát se hlásil. Ruší, v tom případě nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, ale ještě v rozpravě pan ministr financí, když jsem nemohl rozpravu ukončit, tak ještě v rozpravě, pane místopředsedo vlády. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Jen pár slov na předcházejícího řečníka. K obcím. My jsme se snažili, takže stát určitě bude tento rok lépe hospodařit než obce, už to vlastně neplatí. Já tomu rozumím. Obce žijí z peněz daňových poplatníků a z evropských peněz a potom máme také dvě obce, které jsou myslím v platební neschopnosti, a potom to samozřejmě zase spadne na stát. Takže proto si myslím, že obce by tam určitě patřit měly. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP