Sněmovní tisk 928
Novela z. o občanských průkazech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 9. 5. 2017.
  Zákon Senátem schválen 31. 5. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2017.

Zákon vyhlášen 10. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 195/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5237Ladislav Okleštěk10698-15007.docx (144 KB) / PDF (868 KB, 62 stran) 15. 11. 2016 v 10:17:13
5374Ladislav Okleštěk10835-15206.docx (46 KB) / PDF (338 KB, 2 strany) 30. 11. 2016 v 13:57:43
5375Ladislav Okleštěk10836-15207.docx (130 KB) / PDF (954 KB, 60 stran) 30. 11. 2016 v 14:06:00


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, elektronický dokument, evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, osobní údaje, státní občan

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)