Stenografický zápis 50. schůze, 18. října 2016

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec František Adámek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Černochová


218. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1268 ze 48. schůze dne 28. června 2016 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016

Poslanec Pavel Blažek


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní /sněmovní tisk 868/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Poslankyně Miloslava Vostrá


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Votava
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jaroslav Borka
Poslankyně Helena Válková
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jaroslav Borka


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Marek Benda
Poslanec Marek Černoch
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslankyně Radka Maxová
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Marek Benda


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 616/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Petr Bendl


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Petr Bendl


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Miloš Babiš
Poslanec Pavel Čihák
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Pavel Čihák
Poslankyně Dana Váhalová


12. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Karla Šidla, René Čípa a Václava Snopka na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 226/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Gabal


13. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - druhé čtení

Poslanec Jan Klán
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Václav Snopek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Jan Birke
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Petr Kudela
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Pavel Antonín
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vlastimil Gabrhel


14. Návrh poslanců Stanislava Humla, Jiřího Koskuby, Františka Adámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 866/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Karel Rais
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP