(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nyní ještě faktická poznámka předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom pro vysvětlení, protože podle mě pan ministr financí úplně nepochopil, co navrhujeme. My říkáme: Pokud bude omezení obcí v Ústavě, v ústavním zákonu, tak je to v pořádku. Pokud ovšem nebude v Ústavě, v ústavním zákonu, tak si myslíme, že to je porušení ústavního práva na samosprávu. Náš pozměňovací návrh nesměřuje k tomu, aby obce byly vyjmuty z dluhové brzdy, ale jenom v případě běžného zákona, protože tam vidíme konflikt s Ústavou. Jenom ať si to vysvětlíme. Takže my jsme navrhovali i v minulé vládě, v minulém volebním období, aby dluhová brzda platila i pro samosprávy. Takže spor nebo spíše obava nebo naše upozornění: Pokud to nebude v Ústavě, možnost omezení zadluženým obcím podílet se ve 100 % na rozpočtovém určení daní, tak je to v konfliktu s Ústavou. Pokud to v tom ústavním zákoně bude, jsme připraveni pro to hlasovat a je to v pořádku. Tak jenom vysvětlení toho pozměňovacího návrhu a našeho přístupu k tomu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo další v rozpravě? Pokud nikdo, rozpravu ve třetím čtení končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, pane ministře? Pan zpravodaj? A zpravodajové ostatních výborů, nikoli garančního? Není tomu tak. V tom případě prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Vždy požádám o stanovisko ministra financí. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat, byly podány na plénu, tedy ve druhém čtení, vyjadřoval se k nim tedy garanční výbor, tj. rozpočtový výbor. Budu tedy sdělovat stanoviska rozpočtového výboru.

Nebyl podán návrh na zamítnutí, takže o tom hlasovat nebudeme. Ve stručnosti bych vás seznámil s hlasovací procedurou, která není složitá, kterou přijal nebo navrhl rozpočtový výbor. Budeme nejdříve hlasovat o legislativně technických úpravách, tak jak je načetl pan kolega Stanjura, poté bychom hlasovali D2, tj. posunutí termínu účinnosti. Je to naprosto identické s návrhy A2, B2 a C2, tzn. když D2 schválíme, tak není třeba hlasovat o těch zbývajících třech. Pak bychom postupně hlasovali o pozměňovacích návrzích pana kolegy Stanjury, které právě přesouvají z pravidel rozpočtové odpovědnosti opatření do toho ústavního zákona, a to variantně. Mění se tam v některých výše dluhové brzdy. Pokud bude schválen jeden z nich, tak pak samozřejmě není třeba hlasovat o dalších. Nakonec bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

Ptám se, zdali je souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Slyšeli jste návrh procedury hlasování. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Není tomu tak. Než to odhlasujeme, ještě konstatuji, že pan kolega Karamazov má náhradní kartu číslo 69.

 

Nyní budeme hlasovat o proceduře hlasování, kterou přednesl zpravodaj a kterou nikdo nezpochybnil.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 28 a ptám se, kdo je pro přijetí této procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 28, z přítomných 172 pro 166, proti nikdo. Procedura byla schválena, můžeme podle ní postupovat.

 

Pan zpravodaji, první návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, tak jak je předložil pan kolega Stanjura. Stanovisko je souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 29 a ptám se, kdo je pro tyto legislativně technické úpravy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 29, z přítomných 173 pro 170, proti nikdo. Legislativně technické úpravy byly schváleny.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Tím pádem nebudeme hlasovat o A2, B2 a C2.

Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A1, což je návrh pana kolegy Stanjury. Pardon, D2, což je změna účinnosti zákona z roku 2016 na rok 2017. Tam je stanovisko souhlasné. Pokud bude přijat, nebudou právě hlasovatelné A2, B2 a C2. Řekl jsem to předtím špatně, moc se omlouvám. Stanovisko je souhlasné. (Ministr: D2 souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 30 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 30, z přítomných 174 pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ještě než budeme pokračovat, pane zpravodaji - paní kolegyně Kailová hlasuje s náhradní kartou číslo 71. Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A1, což je pozměňovací návrh pana kolegy Stanjury. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 31 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 31, z přítomných 175 pro 40, proti 90. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o druhém pozměňovacím návrhu pana kolegy Stanjury pod písmenem B1. Stanovisko je nesouhlasné. (Ministr: B1 nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 32 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 32, z přítomných 175 pro 43, proti 89. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní budeme hlasovat o návrhu C1 pana kolegy Stanjury. Stanovisko je nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 33 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 33, z přítomných 175 pro 43, proti 88. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o čtvrtém pozměňovacím návrhu pana kolegy Stanjury pod písmenem D1. Zde jsem povinen vyjádřit stanovisko garančního výboru, které je souhlasné, byť mé stanovisko je jiné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 34 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 34, z přítomných 174 pro 95, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Tím jsme vyčerpali všechny návrhy a měli bychom hlasovat o návrhu ústavního zákona jako celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP