(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zásadní otázka zní, jestli má někdo námitku proti tomu, aby o bodech A1 až A41 bylo hlasováno společně. Pan poslanec - prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Nevím, jaký má tento návrh dopad na hlasování o D1 a D2, to je to vyjmutí z územních samosprávných celků. Pokud by to mělo dopad, tak vznáším námitku a požadoval bych, aby ten, kdo předkládal D1 a D2, aby se o návrzích D1 a D2 hlasovalo ještě předtím, než případně by se hlasovalo o tom komplexu A1 až A41.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec nemá námitku proti A1 až A41 v případě, že to neovlivní hlasování o návrzích D1 a D2.

 

Poslanec Václav Votava: Pokud budou přijaty návrhy pod písmeny A, pak jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy pana kolegy Vilímce D1, D2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V tom případě vznáším námitku a doporučuji, abychom postupovali podle doporučení rozpočtového výboru tak, jak to bylo připraveno. My považujeme ty pozměňovací návrhy za mimořádně důležité právě kvůli možné kolizi s Ústavou a byli bychom rádi, aby se o nich hlasovalo. Na ta rizika jsme upozornili a v tom jsme měli šanci se hlasováním k tomuto vyjádřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Dobře, takže bychom postupovali tedy postupně. To znamená, že nejdříve bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, tak jak jsem ji přednesl ve svém vystoupení. Poté bychom hlasovali postupně - i když některá ta áčka slučujeme od A1 do A41, pak bychom hlasovali B1 až B6 samozřejmě odděleně. To jsou pozměňovací návrhy pana kolegy Stanjury. Pak bychom hlasovali... B7, omlouvám se. Pak bychom hlasovali pod C pozměňovací návrh pana kolegy Černocha, pak bychom hlasovali pana kolegu Vilímce D1, D2 - pokud samozřejmě to bude hlasovatelné a nebude to předchozími přijatými návrhy... Tak nevím, jestli...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Jenom pro zjednodušení upravím pana zpravodaje. Nebudeme hlasovat Vilímce, ale o návrzích pana poslance Vilímce. Stejně tak u všech dalších. Takto byl přednesen návrh procedury.

Pan poslanec Vilímec se ještě hlásí. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych skutečně navrhl, poněvadž jak vyplynulo i z toho, co říkal pan zpravodaj, pokud některá ta áčka budou schválena, tak je potom nehlasovatelné to D1 a D2, tak já bych skutečně navrhoval, protože je to úplně zásadní záležitost z hlediska možné neshody s ústavním pořádkem, a víme dobře, že ústavní zákon neprošel, tak bych navrhoval, aby se ještě před tím áčkem skutečně hlasovalo o D1 a D2. Jsou to skutečně zásadní zákony, myslím, že Sněmovna se s tím musí vyrovnat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže jestli to dobře chápu, jestli jsem dobře slyšel, vy navrhujete jako protinávrh té proceduře, aby se po legislativně technických úpravách nejprve hlasovalo o D1 a D2, poté teprve o návrzích pod písmenem A. Je to tak?

 

Poslanec Václav Votava: No, pane místopředsedo, já bych si dovolil trvat tedy na té hlasovací proceduře - samozřejmě o ní necháte hlasovat - tak jak byla schválena na rozpočtovém výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě. Nicméně pan poslanec Vilímec vznesl protinávrh a mou povinností je dát nejprve hlasovat o jeho protinávrhu. Odhlašuji vás tedy všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji navrhl garanční výbor, s tou modifikací, kterou navrhl pan poslanec Vilímec, že tedy nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, pak o písmenech D1, D2 a pak teprve o všech dalších návrzích.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 36. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 41, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji navrhl garanční výbor a jak ji přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 37. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Takže bychom se řídili hlasovací procedurou, jak byla schválena i rozpočtovým výborem a teď plénem Poslanecké sněmovny. Takže nejdříve bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, tak jak jsem ji přednesl v obecné rozpravě. Stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra k legislativně technické úpravě? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách, tak jak byly předneseny. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 38. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 164, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Dalším hlasováním by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu A1. Stanovisko výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem A1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 39. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 101, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích A2 až A13. Můžeme o nich hlasovat, protože byl přijat pozměňovací návrh A1.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Stanovisko je kladné.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích A2 a ž A13. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 40. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 100, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A14 a A15. Pokud budou přijaty, pak bude B1 a C nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Je kladné.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích A14 a A15. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 41. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 99, proti žádný. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP