Stenografický zápis 14. schůze, 16. března 2011


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:31 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jan Farský


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslankyně Kateřina Konečná


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách /sněmovní tisk 181/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec David Šeich


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslankyně Kateřina Konečná


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Michal Doktor


8. Vládní návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Michal Doktor


104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 239/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 276/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Marek Benda


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec František Dědič


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 278/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Josef Šenfeld
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Tomáš Úlehla


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 279/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Jiří Oliva


23. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec František Laudát
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


24. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Vlasty Bohdalové, Jaroslava Krákory, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 80/ - prvé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ladislav Jirků
Poslankyně Anna Putnová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ladislav Jirků


25. Návrh poslanců Martina Peciny, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení

Poslanec Martin Pecina
Poslankyně Jana Suchá
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Martin Pecina
Poslanec Pavel Kováčik


26. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - prvé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Antonín Seďa


27. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Václava Votavy, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro /sněmovní tisk 265-E/

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jan Bauer


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslankyně Helena Langšádlová


27. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Václava Votavy, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení

Poslanec Josef Cogan
Poslanec David Šeich
Poslanec Martin Pecina
Poslanec David Rath
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Pecina
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jiří Paroubek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Martin Pecina
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Martin Pecina
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Michal Doktor


28. Návrh poslanců Milady Halíkové, Jana Klána a dalších na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání (zákon o nájemném z bytů) /sněmovní tisk 163/ - prvé čtení

Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Václav Horáček
Poslankyně Milada Halíková


29. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Ladislava Šincla, Jana Látky, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o v místě a čase obvyklém nájemném z bytu (zákon o nájemném) /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Klán
Poslanec Luděk Jeništa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


31. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Jan Čechlovský
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Oliva
Poslanec Pavel Bém
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Šulc
Poslankyně Ivana Levá
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Zdeněk Boháč


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 141/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Petr Hulinský
Poslankyně Gabriela Pecková


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Květa Matušovská
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Květa Matušovská


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kristýna Kočí


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. října 2010 v Praze /sněmovní tisk 160/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Rom Kostřica
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Rom Kostřica


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Minsku dne 11. srpna 2010 /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslankyně Jana Fischerová


54. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 24. Kongresu Světové poštovní unie /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Renáta Witoszová


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 6. října 2010 /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Renáta Witoszová


59. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací základní dokumenty Mezinárodní telekomunikační unie a jejich změny /sněmovní tisk 242/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Kateřina Konečná


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993) /sněmovní tisk 257/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec David Vodrážka


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Květa Matušovská
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo v 19.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP