Stenografický zápis 14. schůze, 15. března 2011Zahájení

(Schůze zahájena v 14:02 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Vidím


1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 239 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Suchánek


101. Zpráva kontrolního výboru o překážkách v činnosti Poslanecké sněmovny - kontrola hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Vojtěch Filip


2. Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/6/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Martin Vacek
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení

Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jan Látka
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Miroslav Váňa


4. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení

Poslanec Otto Chaloupka
Pan Drahoslav Oulehla


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 189/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Pavel Hojda


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Václav Klučka


10. Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Stanislav Polčák


12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - druhé čtení

Senátor Petr Pakosta
Poslanec Jan Florián
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jan Florián
Poslanec Jaroslav Krákora


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 277/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jan Chvojka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Jeník
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Roman Sklenák


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 256/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Renáta Witoszová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek


15. Návrh poslanců Pavla Béma, Jaroslava Krupky, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Borise Šťastného, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jiřího Štětiny, Alfréda Michalíka a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Pavel Bém
Poslanec Pavel Holík
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec František Bublan
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Jaroslav Krupka


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Marie Nedvědová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP