Stenografický zápis 5. schůze, 23. září 2010


Zahájení
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jan Husák


88. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Schůze přerušena v 10.59 hodin.)
(Schůze pokračovala ve 12.47 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


89. Ústní interpelace

Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec František Dědič
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Votava
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Ivana Weberová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 15.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Petr Hulinský
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Jana Suchá
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Klučka
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Klučka
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Antonín Seďa
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Antonín Seďa
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Klučka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Václav Klučka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 17.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.03 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Canbeře 16. září 2009 /sněmovní tisk 18/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Renáta Witoszová


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci práce v průmyslu a v obchodě, a Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 129, o inspekci práce v zemědělství /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Marta Semelová


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou, podepsaná v Praze 8. června 2010 /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Gabriela Pecková


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 25. března 2010 /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Renáta Witoszová


27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Kateřina Konečná


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 3. června 2010 v Podgorice /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec David Šeich


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Robin Böhnisch


31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. června 2010 v Bělehradě /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Hamáček


32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009 /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Hamáček


33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009 /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Květa Končická


34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Hamáček


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 24. srpna 2009 v Taškentu /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Rom Kostřica


36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Hamáček


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Jana Fischerová


38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslanec Petr Tluchoř


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec František Novosad


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Rom Kostřica


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Hamáček


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko - slovenských státních hranicích /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Robin Böhnisch


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Květa Končická


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícímu se elektronického nákladního listu /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec František Novosad


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec Rom Kostřica


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996, podepsaná dne 13. května 2010 v Bratislavě /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Lenka Andrýsová


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 9. února 2010 v Praze /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Hamáček


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob, podepsaná dne 17. května 2010 v Jerevanu /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec František Novosad


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Václav Klučka


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 19. března 2010 v Rabatu /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Jana Fischerová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP