Stenografický zápis 5. schůze, 22. září 2010


Zahájení
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Kristýna Kočí
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vladimír Koníček


10. Vládní návrh zákona o finančním zajištění /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


11. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění /sněmovní tisk 85/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


10. Vládní návrh zákona o finančním zajištění /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Doktor


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Smýkal


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících protokolů /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kristýna Kočí


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kateřina Konečná


40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Protokol o přechodných ustanoveních, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podepsaný dne 23. června 2010 v Bruselu /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Chalupa


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, podepsaná v Lucemburku dne 29. dubna 2008 /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec David Šeich
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Šeich
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Škromach


7. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha, Lubomíra Zaorálka, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno v 10.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Petr Gazdík
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec David Rath
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec David Rath
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec David Rath
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Michal Babák
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Adam Rykala
Poslanec David Rath
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 12.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.10 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


90. Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb. /sněmovní tisk 45/ - druhé čtení

Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Martin Pecina
Poslankyně Karolína Peake


7. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha, Lubomíra Zaorálka, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Hulinský
Poslanec David Rath
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Petr Skokan
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Václav Klučka
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.21 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


62. Návrh na odvolání členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Jan Vidím


63. Návrh na odvolání člena a náhradníka Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Jan Vidím


64. Návrh na volbu členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Jan Vidím


65. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 13.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.04 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec František Dědič
Poslanec Ladislav Skopal


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Pavel Kováčik


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Pavel Kováčik


8. Návrh poslanců Pavla Hojdy, Karla Šidla, Marie Rusové, Vojtěcha Filipa, Vojtěcha Adama a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Klán
Poslanec Pavel Hojda


15. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 7/ - prvé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Karolína Peake
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 15.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP