(17.10 hodin)
(pokračuje Skopal)

Je pravdou, že ke snížení dotací přímých plateb, takzvaných top-upů, došlo z 3,18 mld. na 2,32 mld., což by se zdálo, že není moc. Je to 900 mil., ale skutečná možnost čerpání bylo 7,2 mld. Pan ministr a vláda to zdůvodňuje tím... (Opět zvoní budík na stolku stenografů.) Já když tak počkám. Děkuji. (Poslankyně Kočí budík vypíná.) Děkuji paní poslankyni Kočí, že zvládla tento technický problém.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Běží vám čas, mluvte, mluvte. (Veselost v sále.)

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vrátím se k problematice. Zdůvodnění je, že původně v rozpočtu bylo na tyto přímé platby 1,5 mld. Minulý parlament v minulém volebním období to zvýšil na 3,18, ale dalšími finančními toky zhruba na 5 mld., ale tyto finanční toky se neuskutečnily. I tak naši zemědělci oproti zemědělcům jiných států Evropské unie mohou čerpat dotace ve výši necelé dvě třetiny, někdy až 50 %.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale vy už nemáte co čerpat. (Veselost v sále.)

 

Poslanec Ladislav Skopal: Já myslím, že vláda asi nemá co čerpat. Já si myslím, že rezervy by se našly někde jinde. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji, pane předsedající. Já se samozřejmě potom zeptám dále a akceptuji jednací řád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Děkuji za pochopení. Prosím pana ministra, aby odpověděl na to, co stihl poslanec interpelovat. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, Ministerstvo zemědělství dostalo tak jako každý resort za úkol udělat úsporná opatření. Já jsem o těch úsporných opatřeních zcela na rovinu mluvil se zemědělci na všech úrovních, ať to bylo s Agrární komorou, případně s Asociací soukromých zemědělců. Ale podstatné je to, že jsem na rovinu tato opatření prezentoval i na zahájení Země živitelky. Škoda, že v médiích tato informace byla zastíněna zákazem používání slova ryba, jinak by se to asi přečetlo všude na titulních stranách. Nicméně stalo se.

Jaké jsme měli zadání? Stejně jako všichni. A jednoznačně z toho vzešel úkol snížit zmiňované top-upy zhruba o 1 mld. korun. My jsme dělali poměrně přísná opatření právě ve prospěch zemědělců a ve prospěch top-upů, že jsme ještě na úkor jiných vnitřních úřednických rozpočtů toto změkčili a nakonec jsme top-upy ořezali pouze o 880 mil. korun. Říkám v uvozovkách pouze. Nicméně budeme-li toto hodnotit z hlediska absolutního čísla - top-upy, jestli 3 mld., 4 mld., 6 mld. v minulých letech, tak samozřejmě to může vyznívat poněkud pesimisticky.

Nicméně je férové zcela sdělit, že pokud v tomto roce, a v příštím roce musí šetřit každá česká rodina, tak musí šetřit i český zemědělec a to jsme všude prezentovali. Co je asi podstatné, že zemědělství nemůže existovat bez venkova a to samé obráceně.

Velmi výraznou položku dotačních titulů tvoří Program rozvoje venkova a to, co tady v minulosti poměrně výrazně nezaznívalo, jsou celkové dotace do zemědělství a do resortu venkova. Co je podstatné říci, že v rámci těchto sice bolestivých, nicméně potřebných úsporných opatření celkové dotace, které jdou z resortu zemědělství, ale tím pádem i prostřednictvím Evropské unie, je necelých 40 mld. korun na letošní rok. My jsme letos udělali úsporu na konci roku ve zmiňovaném objemu 880 mil. korun, to znamená zmiňované úspory, u kterých bychom mohli v plné výši realizovat dopad do celkových rozpočtů v úrovni 10 %, jsme udělali jenom v úrovni 2,5 %.

Myslím si, že to není nikterak bolestivé. Je to nepříjemné, je to možná nespravedlivé. Ne možná, v každém případě nespravedlivé v souvislosti s dotační politikou sousedních zemí, jako je Rakousko, jako je Německo, což jsou nejvýraznější s nejtučnějšími rozpočty, nicméně myslím si, že jsme udělali velmi korektně tato úsporná opatření, řekl bych i velmi citlivě. Ale co já jsem považoval za velmi důležité - všechna tato nepříjemná opatření předem projednat se všemi asociacemi a s Agrární komorou a předem oznámit. Myslím si, že výsledek úsporných opatření na letošní rok není nikterak dramatický. Řekl bych, že je dokonce i uspokojivý.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou poprosím Láďu Skopala, kdyby dokončil svou interpelaci. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Budu taky teď rychlejší. Já samozřejmě beru v úvahu to, co říká pan ministr, ale zemědělci se nebojí úspor, ale kdyby úspory byly ve stejné míře jako v ostatních resortech. Zemědělcům také v loňském roce 40 mld. rezerv, které tehdy Ministerstvo financí vyčerpalo z ministerstev, dalo 13 mld., což byl největší balík. A já si myslím, že zemědělci jsou ochotni jít rovněž do úspor. Ale co je problém. My všichni říkáme, jak se zvýšily v letošním roce ceny potravin, myslím potravinářské pšenice, ale zapomněli jsme na to, že to je až po těchto žních. Předtím ceny byly pod úroveň ostatních let. Takže celkově to bude propad, a to se nedívám na to, kde nesklidili, kde byly povodně a ti, kteří se dostanou do značných problémů.

Já bych chtěl říct panu ministrovi, že je potřeba to brát v kompletním kontextu. Není možné vytrhávat jenom některá čísla, je potřeba se dívat na čísla jako komplex. A věřím(?) tomu, co tady zemědělcům odpověděl pan premiér Nečas v dopise, že zemědělci jsou na tom dobře a budou mít zisky. Já si myslím, že zisk z letošního roku nebude, protože propady a ztráty jsou větší než příjmy, protože i kvalita produktů je úplně někde jinde. (Předsedající upozorňuje na čas.) Takže samozřejmě v příští interpelaci. (Předsedající: Kratší. - Ohlas v sále.) Ne kratší, ale jenom věnované jednomu bodu si to s panem ministrem ještě - nevyříkáme, ale vydiskutujeme. Vyříkáme je špatné slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se poslanci Skopalovi za své nevhodné poznámky během jeho interpelace. Pan ministr bude ještě reagovat.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Jenom krátká reakce. Celkový zemědělský účet i s tímto ořezáním v tuto chvíli je predikován jako plusový. To, že na konci roku poměrně sympaticky a velmi výrazně vylezly ceny komodit, je dobrá zpráva, nicméně v tuto chvíli to nedokáže nikdo kvantifikovat, jakým způsobem se to promítne. Navíc deštivé období, které bylo v měsíci srpnu, úrodu velmi výrazně opozdilo. Kvalita sklizně se samozřejmě zhoršuje, takže ten argument, že zemědělci si budou moci pomoci velmi výraznou zvýšenou výkupní cenou, do určité míry je pravda, nicméně klimatické podmínky toto zkomplikovaly.

Takže příští rok samozřejmě bude věc stejně složitá. Já jsem byl připraven tady reagovat i na první interpelaci, protože ta s tím trošku souvisí. Já jsem byl teď - neděle, pondělí, úterý - na neformálním setkání zemědělců v Bruselu. Trošku nám situaci komplikuje dohoda Francouzů a Němců, protože ti si pravděpodobně přejí status quo i po roce 2013. Velmi silně ze všech členských zemí tam zaznělo, že je zapotřebí po roce 2013 přijmout spravedlivé podmínky, to znamená, že budeme diskutovat o pravidlech prvního a druhého pilíře. Jednoznačně v tuto chvíli pro první pilíř platí pravidlo, že stále by to mělo být spravedlivé pro všechny. Mělo by to být možností národního dorovnání, což je celkem velká naděje, že ostatní ekonomicky silné země nebudou moci výrazně zvýhodňovat své zemědělce jako v minulosti. Diskutujeme samozřejmě o druhém pilíři. 17. listopadu by Evropská komise a zemědělský výbor měl v České republice představit výstup veřejné diskuse, která probíhala po celé Evropě. Já věřím, že pravidla, která byla nastavena v minulém období do roku 2013, teď budou lepší.

Nicméně všude zdůrazňuji, že jak pro letošní rok, tak pro příští rok pro nás jednoznačně je priorita ze státního rozpočtu kofinancovat Program rozvoje venkova. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Takže to bylo dokončeno, tato interpelace pana poslance Skopala. Můžeme další. To je pan poslanec Miroslav Opálka, který chce interpelovat ministra Leoše Hegera ve věci limitů zdravotních pojišťoven na počty operací. Prosím, pane poslanče, můžete začít. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP