(17.00 hodin)
(pokračuje Dobeš)

A teď pozitivněji. Já jsem dneska podepsal tři projekty VaVpI v hodnotě jedné miliardy. Dnes jsem je podepsal, peníze by do tří týdnů měly odejít. Týká se to projektů pro vysoké školy, je to energetický projekt v Ostravě za 316 milionů, je to centrum excelence v Telči za 238 milionů, to je projekt Akademie věd - teď tady není Jiří Šlégr, ale tak mu to řekněte - je to Výzkumné vzdělávací centrum Unipetrol v Litvínově v hodnotě 592 milionů, to je soukromý projekt. To znamená dnes byly projednány tři projekty VaVpI v hodnotě jedné miliardy.

Jak jsou čerpány? Velmi bídně - 0,3 procenta. Tím, že se tam započítá tahle jedna miliarda, to výrazně poskočí. Za včerejšek byly podepsány šablony za 50 milionů, jak jsem slíbil, zítra má být podepsáno 43 projektů v hodnotě 33 milionů. To znamená, já bych teď se už nechtěl dívat dozadu, ale chci tady garantovat a jsem kdykoliv připraven skládat účty, jak se ty věci pohnuly.

Poslední věc, co chci říci: Já si vážím bývalého vrchního ředitele jako odborníka na evropské fondy. Já nedosahuji zdaleka jeho znalostí. Já mu vytýkám špatné řízení. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane ministře, já vám děkuji za pozitivní informace. Nicméně, vy jste mi neodpověděl na žádnou z mých vznesených otázek. Takže já se je pokusím zopakovat.

První otázka se týkala Michala Pilina: Kdo vám doporučil tohoto člověka a nevidíte v něm potenciální riziko?

Další otázka: Opravdu vám z ministerstva dobrovolně odešly desítky špičkových úředníků? Třetí otázka: Jste si vědom, pane ministře, že příjemci dotací se dostávají vaší vinou do potíží? A dám si doplňující otázku: Pane ministře, propustil jste 16 lidí ze sekce operačních programů Evropské unie přesto, že vám Evropská komise doporučila tuto sekci rozšířit. Proč, pane ministře, svými kroky ohrožujete čerpání 50 miliard dotací z Bruselu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, ale pan ministr má ještě časový prostor, aby ty otázky zodpověděl. Takže prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Začnu panem inženýrem Pilinem. Říkám, že se mám za člověka, který má nějaké zdatnosti v řízení firem, tak já jsem primárně loajální ke svým podřízeným. Takže já si za rozhodnutím přijmout pana inženýra Pilina stojím. Dočetl jsem se, a přiznám se, že jsem to nevěděl, že byl odvolán panem ministrem Liškou. Já znám pana Pilina jako člověka pravicově uvažujícího. Nemýlím-li se, je to člen ODS, takže je to člověk z mého pohledu do nepohody, který mně dovede pomoci v této těžké situaci, kdy je potřeba dělat škrty. Je to ředitel investic. Na druhou stranu jsem připravený se podívat do nějakých auditů, jak jsem slyšel, a do minulosti a nebráním se z toho vyvodit nějaké personální závěry. Nicméně jsem loajální ke svým podřízeným a ctím presumpci neviny. Tolik pan inženýr Pilin.

A teď už se přiznám, že nevím, co bylo dál, jak jsem se do toho zabral. Fondy jsem vám snad zhruba odpověděl. (Nápověda z pléna.)

Úředníci, ano. Tak to vezmeme od podlahy. Je 230 úředníků evropských fondů, 87 podepsalo petici, to je třeba říci. Na tu jsem odpověděl, se všemi jsem se potkal, snažil jsem se jim své kroky vysvětlit. Dvanáct úředníků podalo výpověď. Jsou to manažerská místa. Já jsem ty výpovědi akceptoval a na jejich místa nastoupili lidé, kteří mají zkušenost s řízením evropských fondů a kteří v té práci teď nastoupili. Věřím, že i ty výsledky, které jsem vám teď řekl, ukazují vcelku správný směr. Já z toho úplně nemám radost, se přiznám. Když jsem tam byl, tak jsem viděl spoustu mladých lidí plných energie a řekl bych elánu, a já věřím, že ten nový krizový manažerský tým dovede tu situaci zvládnout a ten elán využít.

Co se týče těch, co odešli. Ano, tam bylo asi 16 výpovědí. Já bych se tady obrátil na zprávu MMR, která hodnotila jednotlivé operační programy a srovnávala je mezi sebou. Bylo to nejvíce srovnatelné s operačními programy Ministerstva práce a sociálních věcí. Ten závěr je, že to je mírně naddimenzovaný stav.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas. (Na stolku stenografů spuštěn alarm). Co to je za strašný zvuk, tady v té sněmovně? (Hlasy z pléna, bomba, schovejte se všichni pod stůl!) Tak to prosím vás nějak zaduste. (Dva poslanci pomohli stenografům zastavit alarm na budíku.) Ano, je to zlikvidováno, dobře. (Slabý potlesk.)

Pan poslanec Martin Pecina - já ho tady nevidím. Takže jak plyne z jednacího řádu, pokud pan Martin Pecina tady není, tak jeho interpelace propadá, zaniká.

Další interpelující je poslankyně Marie Rusová, ta by měla interpelovat Alexandra Vondru, který - mám dojem, že odcestoval do zahraničí, že zřejmě, protože to bylo nějak tak avizováno, že odjede. On je zřejmě také omluvený, protože tady byla uváděna ta zahraniční cesta. Vy budete přesto interpelovat? V tom případě prosím.

 

Poslankyně Marie Rusová: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje právo v tomto případě interpelovat ministra je sice okleštěné jeho nepřítomností, ale přesto tohoto práva, tedy okleštěného, využiji a položím panu ministru v jeho nepřítomnosti tento dotaz:

Vážený pane nepřítomný ministře, znepokojil mě váš výrok otištěný 31. července 2010 v MF Dnes. Cituji: "Je zde dost nedobrý obraz armády jako takové, armády, kde se za těch posledních deset, patnáct let krade, loupí, dojí." Žádám vás o sdělení, jaké konkrétní kroky jste dosud učinil a zejména zda byla podána trestní oznámení, popřípadě zdali se již na některých kauzách v tomto smyslu pracuje. Pokud by tady pan ministr byl, tak bych se ho také určitě zeptala, zdali zná právnickou terminologii a dokáže rozlišit skutkovou podstatu trestného činu krádež a loupež. Pokud by mně odpověděl, že ano, tak by mě velice zajímalo přesně, v jakém smyslu ta loupež v armádě spočívala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale na to vám odpoví jedině pan ministr písemně, doufejme. A můžeme uzavřít.

Pak je tady pan Ladislav Skopal. Já tedy nevím teď, jak je to s panem ministrem Fuksou. Nemáte o tom nějakou informaci, pane poslanče? (Hlasy z pléna upozorňují předsedajícího, že pan ministr je přítomen). Je tady. Možná že přišel, ale nebyl.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, pan ministr je zde a jsem rád, jako jeden z mála ministrů se účastní. Máme svého ministra.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec má svého ministra, takže prosím, aby ho interpeloval. Prosím, pusťte se do toho.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já si uvědomuji obtížnou situaci financí v tomto státě a vstřícný krok Ministerstva zemědělství k řešení této situace. Jedná se o úspory správních výdajů. Trošku mě ale mrzí, že úspory jdou na úkor našich zemědělců a může dojít k tomu, že v dohledné době budeme bez naší produkce nejenom rostlinné, ale i živočišné výroby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP