Stenografický zápis 30. schůze, 25. března 2004


(Schůze zahájena v 9:11 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Eduard Vávra


18. Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Pelc
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Tomáš Teplík


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 508/ - druhé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Petr Pleva
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Nájemník


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Veronika Nedvědová


20. Vládní návrh zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /sněmovní tisk 480/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Michal Hašek


21. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /sněmovní tisk 481/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Michal Hašek


22. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Jan Kasal


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 531/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Pavel Hrnčíř


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Václav Votava
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Strnad
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Braný
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vladimír Říha


41. Návrh poslance Tomáše Teplíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 536/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Eduard Vávra


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec David Šeich
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Martin Říman
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Miloš Patera
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno v 15.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


150. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.59 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Svatomír Recman
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Veronika Nedvědová
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jiří Bílý
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 18.26 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


151. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 19.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP