(17.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Přesto bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že vláda bude schopna tento trend udržet, a věřím, že i vláda, která přijde po roce 2006 bude schopna v trendu snižování zaměstnanců veřejného sektoru pokračovat. Myslím si, že historická čísla roku 2003 jsou historická čísla. Aktuální čísla hovoří o tom, že v roce 2004 došlo k pozitivnímu obratu ve vývoji počtu zaměstnanců veřejného sektoru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo paní poslankyni Veronice Nedvědové, která přednese svou interpelaci na ministra dopravy a spojů pana Milana Šimonovského. Připraví se pan poslanec Jaromír Kohlíček, který bude interpelovat ministryni zdravotnictví paní Marii Součkovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane ministře, obracím se na vás s dotazem, zda je přípustné používání rozhlasu Českých drah pro propagaci odborů.

Jezdím do Prahy téměř výhradně vlakem. V posledním měsíci mě zaujalo dlouhodobě často opakované hlášení rozhlasu Českých drah na pražském hlavním nádraží. Rozhlas sděloval cestujícím, že díky úspěšnému vyjednávání odborů budou vlaky v příštím týdnu jezdit podle platného jízdního řádu. Měla jsem být asi jako cestující vděčná odborům, ale místo toho jsem se rozhodla zeptat se vás, pane ministře, jestli rozhlas na hlavním nádraží v Praze již patří odborům, nebo stále ještě Českým drahám, protože považuji formu hlášení přinejmenším za nevhodnou.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr dopravy a spojů pan Milan Šimonovský.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, rozhlas na hlavním nádraží nepatří odborům. To je v prvé řadě potřeba uvést.

A ta vaše zpráva, jestli dovolíte, já bych ji upřesnil. Ona má určitý kontext, který je potřeba uvést, a to kontext ten, že cestující veřejnost byla informována o vyhlášení Federace strojvůdců o chystané blokádě provozu, a tudíž šlo o znejistění cestující veřejnosti při plánování jejich přepravy, tak na to reagoval management Českých drah právě tímto hlášením, a podle přesvědčení managementu Českých drah se management tímto hlášením nedopustil žádné propagace Federace strojvůdců, protože to hlášení znělo takto, a můžeme k tomu samozřejmě dále diskutovat: "Vážení zákazníci, na základě úspěšného jednání managementu Českých drah s Federací strojvůdců došlo k odvrácení avizované stávky strojvedoucích. Z tohoto důvodu si vás dovolujeme upozornit, že i v příštím týdnu budou vlaky jezdit podle platného jízdního řádu. Děkujeme vám, že využijete našich služeb."

Myslím si, že tato formulace skutečně obsahuje nadbytečné informace pro cestující veřejnost. To v každém případě, ať jednání bylo úspěchem managementu, nebo Federace strojvůdců, v každém případě to hlášení mělo být takové, aby ubezpečilo cestující veřejnost, že České dráhy zajistí provoz i v následujícím týdnu tak, aby se nemuseli obávat, že bude jejich plánovaná cesta ohrožena. Takto jsem a budu jednat s managementem Českých drah, že tyto informace by měly být skutečně ve prospěch cestující veřejnosti, nikoliv k oslavě managementu Českých drah nebo vstřícného jednání Federace strojvůdců. To jsou interní informace. Trošku zarážející je, že tuto formulaci přímo uložil těm, kteří zařizují toto informování veřejnosti, ředitel odboru osobní dopravy a přepravy, to znamená člověk, který je z managementu, nikoliv z Federace strojvůdců.

Jinak pro jenom obecné zarámování - podle vyhlášky č. 175 o přepravním řádu je možné využívat rozhlasové zařízení ve stanicích přednostně pro přepravní informace, ale také k podávání rozhlasové zprávy soukromého charakteru. To jsem nevěděl a díky vaší interpelaci jsem si to nastudoval a je to tak. Ty podmínky stanovuje provozní řád a úhrada je podle smluvních podmínek. Takže je možné slyšet na nádraží zprávy soukromého charakteru, ale já budu usilovat o to, aby tyto zprávy soukromého charakteru se vztahovaly k přepravě, nebyly to prostě inzerce nebo další zprávy. Jistě nesmějí být tyto zprávy nepravdivé, hanlivé a poplašného obsahu. Samozřejmě je zde vyloučena státem řízená cenzura, ale myslím si, že management by měl toto stanovisko slyšet a dozorčí rada by ho měla vyžadovat.

Děkuji za interpelaci z poněkud nezvyklé strany výkonu exekutivy. Musím říci, že České dráhy, akciová společnost, jsou už soukromou společností, tedy soukromou v tom obchodním slova smyslu, která nepodléhá řízení Ministerstva dopravy. Odpovědnost samozřejmě na ministru dopravy je. Pokud by chování managementu Českých drah neodpovídalo našim představám, tak jistě ho dokážeme usměrnit.

Zde myslím, že tato informace spíše byla nadbytečná než zavádějící a nepravdivá, a já se budu snažit, aby ty informace byly přesné a pouze určené cestující veřejnosti tak, aby se správně orientovala.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Není tomu tak. Nyní tedy udílím slovo panu poslanci Jaromíru Kohlíčkovi - kterého ovšem nevidím. Konstatuji, že jeho přihláška propadá. Dalším interpelujícím je pan poslanec Jiří Bílý, který vystoupí se svou interpelací na ministryni zdravotnictví paní Marii Součkovou. Připraví se pan poslanec Jiří Papež, který vystoupí se svou interpelací na ministra zemědělství pana Jaroslava Palase. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní ministryně, chtěl bych se vás zeptat, jestli byste zde mohla odpovědět, jak bude pokračovat dostavba novostavby nemocnice v Domažlicích, s tím, že letos se zkrátil rozpočet o 200 milionů přibližně. Vím, že se tam určité věci nestačí prostavět. Jedná se mi o to, aby se nestala věc, že se nenajdou peníze v dalších rozpočtech, a nezůstalo to potom na kraji, protože kraj vlastně od loňského roku převzal krajské nemocnice, to znamená i Plzeňský kraj převzal i nemocnici Domažlice. Jestli můžete říci, že zaručujete, že tak, jak byl schválen rozpočet, bude i ze státního rozpočtu tato stavba dokončena. Vím, že jste napsala panu hejtmanovi Plzeňského kraje, vyšla jste mu vstříc v určité bych řekl nadstandardní věci, kdy se tam ještě dodává LDN. Jestli můžete říci, že tato stavba bude dostavena opravdu ze státních peněz a nezůstane tam torzo nedokončené.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministryně zdravotnictví paní Marie Součková.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, v roce 1999 bylo rozhodnuto o zahájení výstavby nové nemocnice v Domažlicích, protože starý objekt nemocnice již nevyhovoval jak z hlediska lokality umístění, tak i z hlediska hygienických či prostorových požadavků. Výstavba byla zahájena v roce 2000 s tím, že bude ukončena v roce 2004. Vzhledem k tomu, že při schvalování rozpočtu na rok 2003 a také na rok 2004 byly dotace na předmětnou výstavbu pozměňovacími návrhy sníženy, bude stavba dokončena v roce 2005.

V letech 2000 až 2003 bylo proinvestováno ze státního rozpočtu celkem 259 milionů korun. Za zmíněné náklady byla postavena hrubá stavba. V roce 2004 budou zhotoveny vnitřní příčky, rozvody s rozpočtem ve výši 345 milionů korun ze státního rozpočtu a v roce 2005 by ze státního rozpočtu mělo být vynaloženo 290 milionů korun na dokončení a vybavení stavby.

Celkové náklady, i po změně rozhodnutí na žádost hejtmana Plzeňského kraje se změnou právě podané projektové dokumentace s vybavením ve smyslu akutní nemocnice a LDN, byla celková účast státního rozpočtu na financování akce 924 milionů korun, z toho dotace ze státního rozpočtu 893 a vlastní zdroje 31 milionů.

V roce 2003 byla zpracována studie z hlediska i budoucí ekonomické prosperity nové nemocnice v Domažlicích a byla projednávána nejenom v rámci Krajského úřadu Plzeňského kraje, ale také i s Ministerstvem zdravotnictví i financí, a právě na základě tohoto rozhodnutí bylo právě do stávajícího prostoru přesunuto zabudovat oddělení léčebné s celkovým počtem 55 lůžek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP