Sněmovní tisk 508
Novela z. o ochraně osobních údajů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Mlynář Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 508/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Veronika Nedvědová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 880).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 508/1 (doporučuje schválit).
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 508/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 508/3, který byl rozeslán 30. 3. 2004 v 15:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 447, usnesení č. 1070).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 4. 2004.
  Návrh zákona 17. 5. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 5. 2004 poslancům jako tisk 508/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 5. 2004 poslancům jako tisk 508/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 174, usnesení č. 1201).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2004.

Zákon vyhlášen 26. 7. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 439/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Informatika, informační systém

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika

Deskriptory EUROVOCu: datové právo, ochrana komunikací, ochrana soukromí, ochrana údajů, osobní údaje, pořizování dat, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)