(15.50 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Připomínám, že dosud platný zákon také prošel řadou připomínek, které změkčovaly postih a přísnost zákonných opatření, a výsledkem je tisíc tři sta mrtvých ročně a škody za desítky miliard způsobené za rok.

Už dnes je každý dopravní přestupek podle závažnosti postižitelný podle přestupkového zákona, a proto se domnívám, že bodový systém by měl působit jako donucující a motivující prostředek k soustavnému dodržování pravidel silničního provozu. S tím samozřejmě nesouvisí jen vložení vyšších pravomocí do rukou Policie České republiky, ale také posílení důvěry v její snahu o spravedlnost a dosažení optimální kázně a bezpečnosti v provozu na našich silnicích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Vážené kolegyně, kolegové, je 15.51 hodin. Bylo avizováno vystoupení pana ministra vnitra, nicméně ho musím upozornit, že jeho vystoupení je limitováno na délku maximálně osm minut.

Já bych v tuto chvíli navrhoval přerušení projednávání tohoto bodu. Od 16 hodin je čas vyhrazen na ústní interpelace na premiéra vlády a vládu České republiky. Následně pak budou zařazeny odpovědi na písemné interpelace do 19 hodin. Ne?

K pokračování projednávání tohoto bodu bychom se mohli dostat až zítra. Byl by to první bod našeho jednání.

Přerušuji jednání do 16 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 15.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP