Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladimír Mlynář

Schůze: 1, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 46, 47, 49

1. schůze (15. - 17. 7. 1998)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 9, část č. 12 (17. 7. 1998)

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 8 (18. 8. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

37. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
části č. 98-99, část č. 108 (26. 11. 1998)

8. schůze (12. - 15. 1. 1999)

3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM
části č. 34-35 (13. 1. 1999)

24. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a. s.
část č. 126 (15. 1. 1999)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

část č. 3 (2. 2. 1999)

7. Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - druhé čtení
části č. 115-116, část č. 120 (5. 2. 1999)

11. schůze (14. 4. 1999)

1. Změna mandátu pro vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky a nevyzbrojeného dopravního letounu An - 26 Armády České republiky, schváleného 10. schůzí Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 176/
část č. 6, část č. 23 (14. 4. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

98. Ústní interpelace
části č. 422-423 (3. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

41. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení
část č. 200, části č. 213-214 (7. 7. 1999)

115. Vládní návrh na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě /sněmovní tisk 225/
část č. 287, část č. 292 (8. 7. 1999)

121. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 127-128 (1. 7. 1999)

122. Ústní interpelace
části č. 139-140 (1. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

76. Návrh poslanců Ivana Langera, Petry Buzkové, Evy Dundáčkové, Zdeňka Jičínského, Jitky Kupčové a Jana Zahradila na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení
části č. 558-559 (10. 11. 1999)

176. Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 311/
část č. 532 (9. 11. 1999)

190. Ústní interpelace
části č. 129-130 (14. 10. 1999), části č. 325-326 (21. 10. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

105. Ústní interpelace
části č. 316-317 (9. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

20. Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení
část č. 33 (19. 1. 2000)

53. Vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) /sněmovní tisk 500/ - prvé čtení
část č. 146 (21. 1. 2000)

65. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Stanislava Grosse, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona o elektronickém podpisu /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení
část č. 229, část č. 236 (26. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

6. Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení
část č. 77 (23. 2. 2000)

117. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k České televizi
část č. 469 (10. 3. 2000)

131. Ústní interpelace
části č. 143-144 (24. 2. 2000), části č. 438-439 (9. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

8. Návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/3/ - vrácený Senátem
část č. 24 (4. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

4. Návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/5/ - vrácený Senátem
část č. 17 (16. 5. 2000)

30. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Stanislava Grosse, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona o elektronickém podpisu /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení
část č. 52, část č. 56 (17. 5. 2000)

105. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Stanislava Grosse, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona o elektronickém podpisu /sněmovní tisk 415/ - třetí čtení
část č. 216 (24. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

9. Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení
část č. 14, část č. 16 (27. 6. 2000), část č. 207 (4. 7. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

část č. 6 (17. 10. 2000)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - druhé čtení
část č. 17 (17. 10. 2000)

5. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 672/ - prvé čtení
část č. 13 (17. 10. 2000)

30. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Petry Buzkové, Vladimíra Mlynáře a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o uvedení jaderné elektrárny Temelín do provozu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 667/ - prvé čtení
část č. 47 (18. 10. 2000)

33. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
části č. 53-54 (18. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

49. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - třetí čtení
část č. 171 (5. 12. 2000)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 738/ - třetí čtení
část č. 223 (6. 12. 2000)

30. schůze (5. - 6. 1. 2001)

1. Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi /sněmovní tisk 812/
část č. 36 (5. 1. 2001)

31. schůze (12. - 13. 1. 2001)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání
část č. 17 (12. 1. 2001)

2. Situace v České televizi
části č. 47-48, části č. 50-51 (12. 1. 2001)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

část č. 2 (23. 1. 2001)

13. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení
část č. 41, část č. 43 (24. 1. 2001)

31. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 695/ - třetí čtení
část č. 91 (25. 1. 2001)

34. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - třetí čtení
část č. 137 (26. 1. 2001)

50. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 774/ - prvé čtení
části č. 91-92 (25. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

83. Informace předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o postupu rady ve věci převodu podílu FTV Premiéra, s.r.o.
část č. 253, část č. 255, části č. 257-258 (2. 3. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/5/ - vrácený Senátem
část č. 13 (3. 4. 2001)

9. Návrh poslanců Petra Bendla, Miloslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání /sněmovní tisk 717/ - druhé čtení
část č. 110 (5. 4. 2001)

16. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Vlastimila Tlustého, Michala Krause, Ivana Pilipa, Aleny Svobodové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 800/ - druhé čtení
část č. 144 (10. 4. 2001)

59. Návrh poslanců Petra Bendla, Miloslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání /sněmovní tisk 717/ - třetí čtení
část č. 147 (10. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

část č. 3 (15. 5. 2001)

19. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 /sněmovní tisk 859/ - druhé čtení
část č. 38 (16. 5. 2001), část č. 231 (23. 5. 2001)

93. Návrh, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů ve věci způsobu volby Rady České televize
část č. 296 (25. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

1. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 717/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (26. 6. 2001)

78. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
část č. 179, část č. 195 (3. 7. 2001)

87. Informace ministra školství o realizaci státní informační politiky ve školství
část č. 206 (3. 7. 2001), část č. 213, části č. 219-220 (4. 7. 2001)

90. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1.2000 - 31.12.2000 /sněmovní tisk 862/
části č. 394-395 (12. 7. 2001)

91. Postup Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu majetkových podílů v FTV Premiéra, s.r.o.
část č. 396 (12. 7. 2001)

93. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000 /sněmovní tisk 917/
část č. 397 (12. 7. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

část č. 2 (27. 11. 2001)

68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - prvé čtení
část č. 195 (5. 12. 2001)

113. Zpráva předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o její odpovědnosti za dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence u provozovatelů televizního vysílání s licencí
část č. 414, část č. 416, části č. 421-422, části č. 424-425 (13. 12. 2001)

139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 244 (6. 12. 2001), části č. 380-381 (13. 12. 2001)

140. Ústní interpelace
části č. 122-123 (29. 11. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

část č. 5 (29. 1. 2002)

46. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - druhé čtení
část č. 203 (6. 2. 2002)

170. Návrh Poslanecké sněmovny na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 144, části č. 154-157 (1. 2. 2002)

177. Zpráva předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o její odpovědnosti za dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence u provozovatelů televizního vysílání s licencí
část č. 356 (13. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1225/ - druhé čtení
část č. 134 (15. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

19. Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím) /sněmovní tisk 1163/ - druhé čtení
část č. 86 (25. 4. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP