Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 1k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů (15. července 1998) 
č. 2k návrhu na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru (15. července 1998) 
č. 3k návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru (17. července 1998) 
č. 4k návrhu na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru (17. července 1998) 
č. 5ke zprávě mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni (17. července 1998) 
č. 6k návrhu na volbu předsedy Poslanecké sněmovny (17. července 1998) 
č. 7k návrhu na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny (17. července 1998) 
č. 8k návrhu na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny (17. července 1998) 
č. 9k návrhu na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny (17. července 1998) 
č. 10k návrhu na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny (17. července 1998) 
č. 11k návrhu na určení ověřovatelů 1. schůze Poslanecké sněmovny (17. července 1998) 
č. 12k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (17. července 1998) 
č. 13k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (17. července 1998) 
č. 14k návrhu termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny (17. července 1998) 
č. 15k návrhu na určení ověřovatelů 2. schůze Poslanecké sněmovny (22. července 1998) 
č. 16k návrhu na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (22. července 1998) 
č. 17k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby (22. července 1998) 
č. 18k návrhu zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby (22. července 1998) 
č. 19k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby (22. července 1998) 
č. 20k návrhu na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 17 a č. 19 přijatých k 2. a 4. bodu pořadu 2. schůze (22. července 1998) 

12345>>
ISP (příhlásit)