Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ivan Vrzal

Schůze: 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 36, 37, 39, 40, 42

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

X. Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993 podle sněmovního tisku 7
část č. 10 (24. 3. 1993)

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147
část č. 11 (24. 3. 1993)

Bod č. 24
části č. 17-19 (25. 3. 1993)

Bod č. 27
části č. 21-22 (25. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 3 (18. 5. 1993), část č. 6 (19. 5. 1993)

Bod č. 7
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 8
části č. 10-11 (19. 5. 1993)

Bod č. 9
část č. 12 (19. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 10
části č. 14-15 (8. 7. 1993)

Bod č. 43
část č. 48 (10. 7. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
část č. 9 (13. 10. 1993)

Bod č. 14
části č. 19-20 (14. 10. 1993)

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575
části č. 22-23 (15. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 5 (1. 12. 1993)

Bod č. 6
část č. 7 (1. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 12 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 14 (2. 12. 1993), část č. 19 (3. 12. 1993)

Bod č. 10
část č. 22 (3. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 32
část č. 31 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 1 (22. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 3
část č. 2 (26. 4. 1994), část č. 11 (28. 4. 1994)

Bod č. 4
část č. 3, část č. 7 (26. 4. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 23 (9. 7. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

části č. 18-19 (8. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 26 (8. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 20
část č. 10 (8. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 10 (15. 3. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 25 (22. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 63 (29. 6. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

části č. 8-9 (1. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 4, část č. 7 (31. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení
část č. 9 (6. 12. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení
část č. 36 (12. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

I. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - druhé čtení
část č. 4 (6. 2. 1996)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk 2009) - prvé čtení
část č. 4 (6. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1976 - třetí čtení
část č. 12 (13. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 2009 - druhé čtení
část č. 3 (23. 4. 1996)

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 2009 - třetí čtení
části č. 19-20 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP