Předpis 119/2012 Sb.

Citace119/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka45 (11. 4. 2012)
Účinnostod 1. 6. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
518 Novela z. o silniční dopravě

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
366/1999rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
97/2001rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
32/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění vyhlášky č. 97/2001 Sb. 


ISP (příhlásit)