Předpis 32/2005 Sb.

Citace32/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění vyhlášky č. 97/2001 Sb.
Částka7 (18. 1. 2005)
Účinnostod 13. 1. 2005, zrušeno dnem 1. 6. 2012
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
366/1999novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem 
Derogace pasivní
119/2012rušíZákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
111/1994na základěZákon o silniční dopravě 


ISP (příhlásit)