Předpis 256/2001 Sb.

Citace256/2001 Sb.
NázevZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Částka98 (25. 7. 2001)
Účinnostod 1. 1. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
819 Vládní návrh zákona o pohřebnictví
Navržené změny18 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
19/1988novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
479/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů1
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů2
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví3
122/2004novelizujeZákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů4
67/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů5
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku7
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech6
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě8
202/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů9
193/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony10
278/2017novelizujeVyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování 
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony11
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci12
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona13
Vztahováno k
277/2017na základěVyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení 


ISP (příhlásit)