Předpis 9/2015 Sb.

Citace9/2015 Sb.
NázevVyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
Částka7 (21. 1. 2015)
Účinnostod 1. 2. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
104/1997novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
108/1997novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
31/2001novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů 
522/2006novelizujeVyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě 
Derogace pasivní
80/2017novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 
192/2017novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb. 
Vztahuje se k
111/1994na základěZákon o silniční dopravě 
266/1994na základěZákon o dráhách 
114/1995na základěZákon o vnitrozemské plavbě 
13/1997na základěZákon o pozemních komunikacích 
49/1997na základěZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
61/2000na základěZákon o námořní plavbě 
247/2000na základěZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
361/2000na základěZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 


ISP (příhlásit)