Předpis 274/2003 Sb.

Citace274/2003 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
Částka92 (27. 8. 2003)
Účinnostod 1. 10. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
215 Vládní návrh zákona ochrana veřejného zdraví
Navržené změny13 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
65/1965novelizujeZákoník práce 
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
552/1991novelizujeZákon České národní rady o státní kontrole 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
79/1997novelizujeZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
123/2000novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
130/2003novelizujeZákon ze dne 2. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony, 
Derogace pasivní
426/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
316/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
626/2004novelizujeZákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování3
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce4
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)5
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě6
255/2012novelizujeZákon o kontrole (kontrolní řád)7
268/2014novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů8
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich9


ISP (příhlásit)