Předpis 122/2000 Sb.

Citace122/2000 Sb.
NázevZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
Částka36 (12. 5. 2000)
Účinnostod 12. 5. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
427 Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
Navržené změny12 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1959rušíZákon o muzeích a galeriích 
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
71/1994novelizujeZákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 
Derogace pasivní
186/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky1
483/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.2
203/2006novelizujeZákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů3
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech4
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu5
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů6
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva7
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona8
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích9
Vztahováno k
96/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)