Předpis 53/2004 Sb.

Citace53/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Částka16 (12. 2. 2004)
Účinnostod 1. 4. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
259 V. n. z. o evidenci obyvatel a rod. číslech
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
344/1992novelizujeZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky 
154/1994novelizujeZákon o Bezpečnostní informační službě 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
151/2000novelizujeZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
139/2002novelizujeZákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)1
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě2
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)3
269/2021novelizujeZákon o občanských průkazech4


ISP (příhlásit)