Předpis 374/2021 Sb.

Citace374/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka166 (18. 10. 2021)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
1084 Novela z. o elektronických komunikacích

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně 
484/1991novelizujeZákon České národní rady o Českém rozhlasu 
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách 
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky 
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
374/2011novelizujeZákon o zdravotnické záchranné službě 
320/2015novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
90/2016novelizujeZákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 
194/2017novelizujeZákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)