Předpis 149/2000 Sb.

Citace149/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka47 (13. 6. 2000)
Účinnostod 13. 6. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
407 Novela zákona o léčivech - EU
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
79/1997novelizujeZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
21/1998novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv 
Derogace pasivní
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)1
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě2


ISP (příhlásit)